کلیدستان

نسخه‌ی کامل: ویژگی های صفحه نمایش و چرخش آن، در برنامه نویسی اندروید
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

ویژگی های صفحه نمایش و چرخش آن، در برنامه نویسی اندروید

موضوع‌ها

  1. جهت صفحه (3 پاسخ‌ها:)