کلیدستان

نسخه‌ی کامل: راست چین - چپ چین کردن بخش های مختلف
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

راست چین - چپ چین کردن بخش های مختلف

موضوع‌ها

 1. چپ چین کردن تاریخ درج شده در بلوک نقل قول (1 پاسخ:)
 2. چپ چین کردن ((حالت موضوعی | حالت خطی)) در صفحه مربوط به موضوع (1 پاسخ:)
 3. راست چین کردن بخش ((امتیاز موضوع:)) در صفحه موضوع (1 پاسخ:)
 4. تعیین راست چین یا چپ چین بودن ((کدها)) و ((عنوان)) قسمت ((بلوک کد - code)) در ارسال (4 پاسخ‌ها:)
 5. قرار دادن آیکون ((پیوست)) در سمت چپ ((لیست موضوعات)) انجمن (0 پاسخ‌ها:)
 6. تعیین محل قرارگیری لینک ((لیست دوستان)) - در سمت راست و یا در سمت چپ (0 پاسخ‌ها:)
 7. تعیین محل قرارگیری قسمت ((زمان کنونی)) - در سمت راست و یا در سمت چپ (0 پاسخ‌ها:)
 8. تعیین محل قرارگیری قسمت ((جستجو در موضوع)) - در سمت راست و یا در سمت چپ (0 پاسخ‌ها:)
 9. تعیین محل قرارگیری قسمت ((انتخاب زبان)) - در سمت راست و یا در سمت چپ (0 پاسخ‌ها:)
 10. راست چین کردن تمامی ((متن ها)) (0 پاسخ‌ها:)
 11. راست چین کردن محتویات پست ها و مشخصات کاربری نمایش داده شده در بالای پست (1 پاسخ:)
 12. نمایش عنوان ((موضوع ها)) در ((لیست موضوع ها)) ، از سمت راست صفحه (0 پاسخ‌ها:)
 13. قراردادن عنوان ((انجمن ها)) و ((زیرانجمن ها)) در سمت راست صفحه انجمن (0 پاسخ‌ها:)
 14. قرار دادن عنوان ((دسته بندی ها)) در سمت راست صفحات انجمن (0 پاسخ‌ها:)
 15. قرار دادن قسمت نمایش مکان فعلی شما در انجمن در سمت راست صفحه (0 پاسخ‌ها:)