بستن منو
۶۳
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
کدهای آماده برای منو
کدهای آماده برای منو
7
کدهای آماده برای نمایش لینک
کدهای آماده برای نمایش لینک
1
کدهای آماده برای موس
کدهای آماده برای موس
1
کدهای آماده برای فرم ها
کدهای آماده برای فرم ها
15
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
16
کدهای آماده برای محاسبه گرها
کدهای آماده برای محاسبه گرها
23
×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

705

نویسنده

علیرضا گلمکانی ( admin )

شماره کلید
دسته کلید - دسته بندی

انجام محاسبات مربوط به قطر، محیط و مساحت دایره (با javascript)

کافی است که یکی از سه پارامتر قطر، محیط و مساحت دایره را وارد کنید و سپس بر روی دکمه جلوی آن، کلیک نمایید تا دو پارامتر دیگر، محاسبه شده و نمایش داده شود :


Result

کدها :


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<script language="JavaScript">
function circle(form,changed) {
with (Math) {
var area = form.area.value;
var diameter = form.diameter.value;
var circumference = form.circumference.value;
if (changed == "area") {
var radius = sqrt(area / PI);
diameter = 2 * radius;
circumference = PI * diameter;
}
if (changed == "diameter") {
area = PI * (diameter / 2) * (diameter / 2);
circumference = PI * diameter;
}
if (changed == "circumference") {
diameter = circumference / PI;
area = PI * (diameter / 2) * (diameter / 2);
       }
form.area.value = area;
form.diameter.value = diameter;
form.circumference.value = circumference;
  }
}
var toDegrees = 360 / (Math.PI * 2);
var toRadians = (Math.PI * 2) / 360;
</script>

</head>

<body>

<center>
<form method=post>
<table border="5">
<tr>
<td align=center>Area:</td>
<td align=center><input type="text" name="area" size="6" value="0"  onFocus="select()"></td>
<td align=center><input type="button" value="Solve Others" onClick="circle(this.form,'area')"></td>
</tr>
<tr>
<td align=center>Diameter:</td>
<td align=center><input type="text" name="diameter" size="6" value="0" onFocus="select()"></td>
<td align=center><input type="button" value="Solve Others" onClick="circle(this.form,'diameter')"></td>
</tr>
<tr>
<td align=center>Circumference:</td>
<td align=center><input type="text" name="circumference" size="6" value="0" onFocus="select()"></td>
<td align=center><input type="button" value="Solve Others" onClick="circle(this.form,'circumference')"></td>
</tr>
</table>
</form>
</center>

</body>
</html>

کپی برداری از محتوای سایت کلیدستان، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (تنها استفاده شخصی کاربر، مجاز است) (کپی برداری توسط سایر وب سایت ها = حرام) (بیشتر بدانید)

خوانده شد
جستجو در عنوان کلیدها :
جستجو توسط گوگل :
پرسیدن سوال :
ارسال نظر :
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو