بستن منو
۶۳
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
کدهای آماده برای منو
کدهای آماده برای منو
7
کدهای آماده برای نمایش لینک
کدهای آماده برای نمایش لینک
1
کدهای آماده برای موس
کدهای آماده برای موس
1
کدهای آماده برای فرم ها
کدهای آماده برای فرم ها
15
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
16
کدهای آماده برای محاسبه گرها
کدهای آماده برای محاسبه گرها
23
×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

699

نویسنده

علیرضا گلمکانی ( admin )

شماره کلید
دسته کلید - دسته بندی

ماشین حساب ساده

با استفاده از این کد، می توانید یک ماشین حساب ساده در سایت خود داشته باشید :


Result

کدها :


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head>

<body>

<CENTER>
<FORM NAME="Calc">
<TABLE BORDER=4>
<TR>
<TD>
<INPUT TYPE="text"   NAME="Input" Size="16">
<br>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<INPUT TYPE="button" NAME="one"   VALUE="  1  " OnClick="Calc.Input.value += '1'">
<INPUT TYPE="button" NAME="two"   VALUE="  2  " OnCLick="Calc.Input.value += '2'">
<INPUT TYPE="button" NAME="three" VALUE="  3  " OnClick="Calc.Input.value += '3'">
<INPUT TYPE="button" NAME="plus"  VALUE="  +  " OnClick="Calc.Input.value += ' + '">
<br>
<INPUT TYPE="button" NAME="four"  VALUE="  4  " OnClick="Calc.Input.value += '4'">
<INPUT TYPE="button" NAME="five"  VALUE="  5  " OnCLick="Calc.Input.value += '5'">
<INPUT TYPE="button" NAME="six"   VALUE="  6  " OnClick="Calc.Input.value += '6'">
<INPUT TYPE="button" NAME="minus" VALUE="  -  " OnClick="Calc.Input.value += ' - '">
<br>
<INPUT TYPE="button" NAME="seven" VALUE="  7  " OnClick="Calc.Input.value += '7'">
<INPUT TYPE="button" NAME="eight" VALUE="  8  " OnCLick="Calc.Input.value += '8'">
<INPUT TYPE="button" NAME="nine"  VALUE="  9  " OnClick="Calc.Input.value += '9'">
<INPUT TYPE="button" NAME="times" VALUE="  x  " OnClick="Calc.Input.value += ' * '">
<br>
<INPUT TYPE="button" NAME="clear" VALUE="  c  " OnClick="Calc.Input.value = ''">
<INPUT TYPE="button" NAME="zero"  VALUE="  0  " OnClick="Calc.Input.value += '0'">
<INPUT TYPE="button" NAME="DoIt"  VALUE="  =  " OnClick="Calc.Input.value = eval(Calc.Input.value)">
<INPUT TYPE="button" NAME="div"   VALUE="  /  " OnClick="Calc.Input.value += ' / '">
<br>
</TD>
</TR>
</TABLE>
</FORM>
</CENTER>

</body>
</html>

کپی برداری از محتوای سایت کلیدستان، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (تنها استفاده شخصی کاربر، مجاز است) (کپی برداری توسط سایر وب سایت ها = حرام) (بیشتر بدانید)

خوانده شد
جستجو در عنوان کلیدها :
جستجو توسط گوگل :
پرسیدن سوال :
ارسال نظر :
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو