بستن منو
۶۳
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
کدهای آماده برای منو
کدهای آماده برای منو
7
کدهای آماده برای نمایش لینک
کدهای آماده برای نمایش لینک
1
کدهای آماده برای موس
کدهای آماده برای موس
1
کدهای آماده برای فرم ها
کدهای آماده برای فرم ها
15
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
16
کدهای آماده برای محاسبه گرها
کدهای آماده برای محاسبه گرها
23
×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

681

نویسنده

علیرضا گلمکانی ( admin )

شماره کلید
دسته کلید - دسته بندی

کورنومتر (شمارنده زمان) معمولی و کورنومتر معکوس (با javascript)

توسط این کد، می توانیم یک کورنومتر (شمارنده زمان) (stopwatch) معمولی و یک کورنومتر معکوس را به طور همزمان داشته باشیم. با کلیک بر روی دکمه (button) وسط، کورنومترها به طور همزمان، شروع به کار می کنند (مقدار زمان را می توانید تعیین کنید). هر کورنومتر را می توانید به طور جداگانه به کار ببرید و همچنین می توانید هر دو را به طور همزمان استفاده کنید :


Result

کدها :


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<script language="JavaScript">
var up,down;var min1,sec1;var cmin1,csec1,cmin2,csec2;
function Minutes(data) {
for(var i=0;i<data.length;i++)
if(data.substring(i,i+1)==":")
break;  
return(data.substring(0,i));
}
function Seconds(data) {        
for(var i=0;i<data.length;i++)
if(data.substring(i,i+1)==":")
break;  
return(data.substring(i+1,data.length));
}
function Display(min,sec) {    
var disp;      
if(min<=9) disp=" 0";  
else disp=" ";  
disp+=min+":";  
if(sec<=9) disp+="0"+sec;      
else disp+=sec;
return(disp);
}
function Up() {
cmin1=0;        
csec1=0;        
min1=0+Minutes(document.sw.beg1.value);
sec1=0+Seconds(document.sw.beg1.value);
UpRepeat();
}
function UpRepeat() {  
csec1++;        
if(csec1==60) {
csec1=0; cmin1++;
}
document.sw.disp1.value=Display(cmin1,csec1);  
if((cmin1==min1)&&(csec1==sec1))
alert("Stopwatch Stopped");    
else up=setTimeout("UpRepeat()",1000);
}
function Down() {      
cmin2=1*Minutes(document.sw.beg2.value);        
csec2=0+Seconds(document.sw.beg2.value);        
DownRepeat();
}
function DownRepeat() {
csec2--;        
if(csec2==-1) {
csec2=59; cmin2--;
}      
document.sw.disp2.value=Display(cmin2,csec2);  
if((cmin2==0)&&(csec2==0))
alert("Countdown Stopped");    
else down=setTimeout("DownRepeat()",1000);
}
</script>

</head>

<body>

<center>
<form name="sw">
<table border="0" width="100%">
<tr align="center">
<td><table border="3" width="100%"><tr>
<th colspan="2">Stopwatch</th></tr>
<tr align="center">
<td>Stop at<br>
<input type="text" name="beg1" size="7" value="0:10"></td>
<td><input type="button" value="Start" onclick="Up()"></td>
</tr>
<tr align="center"><td colspan="2">
<input type="text" name="disp1" size="7"></td></tr></table></td>
<td>
<input type="button" value="Start Both" onclick="Up();Down()">
</td>
<td>
<table border="3" width="100%">
<tr align="center">
<td>Start at<br><input type="text" name="beg2" size="7" value="0:10"></td>                   <td><input type="button" value="Start" onclick="Down()"></td>
</tr>
<tr align="center"><td colspan="2">
<input type="text" name="disp2" size="7"></td></tr></table></td></tr>
</table>
</form>
</center>

</body>
</html>

کپی برداری از محتوای سایت کلیدستان، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (تنها استفاده شخصی کاربر، مجاز است) (کپی برداری توسط سایر وب سایت ها = حرام) (بیشتر بدانید)

خوانده شد
جستجو در عنوان کلیدها :
جستجو توسط گوگل :
پرسیدن سوال :
ارسال نظر :
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو