بستن منو
۶۳
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
کدهای آماده برای منو
کدهای آماده برای منو
7
کدهای آماده برای نمایش لینک
کدهای آماده برای نمایش لینک
1
کدهای آماده برای موس
کدهای آماده برای موس
1
کدهای آماده برای فرم ها
کدهای آماده برای فرم ها
15
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
16
کدهای آماده برای محاسبه گرها
کدهای آماده برای محاسبه گرها
23
×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

680

نویسنده

علیرضا گلمکانی ( admin )

شماره کلید
دسته کلید - دسته بندی

نمایش ساعت به دو صورت 24 ساعته یا 12 ساعته (با javascript)

یا استفاده از این کد، می توانیم ساعت را به دو صورت 24 ساعته یا 12 ساعته نمایش بدهیم :


Result

کدها :


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<script language="JavaScript">
function showMilitaryTime() {
if (document.form.showMilitary[0].checked) {
return true;
}
return false;
}
function showTheHours(theHour) {
if (showMilitaryTime() || (theHour > 0 && theHour < 13)) {
if (theHour == "0") theHour = 12;
return (theHour);
}
if (theHour == 0) {
return (12);
}
return (theHour-12);
}
function showZeroFilled(inValue) {
if (inValue > 9) {
return "" + inValue;
}
return "0" + inValue;
}
function showAmPm() {
if (showMilitaryTime()) {
return ("");
}
if (now.getHours() < 12) {
return (" am");
}
return (" pm");
}
function showTheTime() {
now = new Date
document.form.showTime.value = showTheHours(now.getHours()) + ":" + showZeroFilled(now.getMinutes()) + ":" + showZeroFilled(now.getSeconds()) + showAmPm()
setTimeout("showTheTime()",1000)
}
</script>

</head>

<body onLoad="showTheTime()">

<center><form name="form">
<input type="text" name="showTime" size="11"><p>
<input type="radio" name="showMilitary" checked>Military Time<br>
<input type="radio" name="showMilitary">12 Hour Time<br>
</form></center>

</table>
</form>
</FONT>
</CENTER>

</center>

</body>
</html>

کپی برداری از محتوای سایت کلیدستان، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (تنها استفاده شخصی کاربر، مجاز است) (کپی برداری توسط سایر وب سایت ها = حرام) (بیشتر بدانید)

خوانده شد
جستجو در عنوان کلیدها :
جستجو توسط گوگل :
پرسیدن سوال :
ارسال نظر :
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو