بستن منو
۶۳
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
کدهای آماده برای منو
کدهای آماده برای منو
7
کدهای آماده برای نمایش لینک
کدهای آماده برای نمایش لینک
1
کدهای آماده برای موس
کدهای آماده برای موس
1
کدهای آماده برای فرم ها
کدهای آماده برای فرم ها
15
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
16
کدهای آماده برای محاسبه گرها
کدهای آماده برای محاسبه گرها
23
×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

678

نویسنده

علیرضا گلمکانی ( admin )

شماره کلید
دسته کلید - دسته بندی

ساعت میله ای (Bar Clock) ، (با javascript)

ساعت میله ای (Bar Clock) :


Result

کدها :


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<script language="JavaScript">
function clock() {
var t = new Date();
var h = t.getHours();
var m = t.getMinutes();
var s = t.getSeconds();
var units = new String("");
var hours = t.getHours();
var min = t.getMinutes();
var sec = t.getSeconds();
document.clock.hours.value = units.substring(0, hours);
document.clock.minutes.value = units.substring(0, min);
document.clock.seconds.value = units.substring(0, sec);
var status = "AM";
if (hours > 11)
status = "PM";
if (hours < 11)
hours -= 12;
if (min < 10)
min = "0" + min;
if (sec < 10)
sec = "0" + sec;
document.clock.h.value = hours;
document.clock.m.value = min;
document.clock.s.value = sec;
document.clock.time.value = hours + ":" + min + ":" + sec + " " + status;
window.setTimeout("clock()", 900);
}
</script>

</head>

<body onLoad="clock();">

<form name="clock">
<table>
<tr>
<td>
Hours:
</td>
<td>
<input type="text" name="h" size="10" style="border: 0">
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2>
<input type="text" name="hours" size="24" style="color: navy">
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Minutes:
</td>
<td>
<input type="text" name="m" size="10" style="border: 0">
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2>
<input type="text" name="minutes" size="60" style="color: navy">
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Seconds:
</td>
<td>
<input type="text" name="s" size="10" style="border: 0">
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2>
<input type="text" name="seconds" size="69" style="color: navy">
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Time:  <input type="text" name="time" size="20" style="border: 0">
</td>
</tr>
</table>
</form>

</body>
</html>

کپی برداری از محتوای سایت کلیدستان، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (تنها استفاده شخصی کاربر، مجاز است) (کپی برداری توسط سایر وب سایت ها = حرام) (بیشتر بدانید)

خوانده شد
جستجو در عنوان کلیدها :
جستجو توسط گوگل :
پرسیدن سوال :
ارسال نظر :
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو