بستن منو
۶۳
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
کدهای آماده برای منو
کدهای آماده برای منو
7
کدهای آماده برای نمایش لینک
کدهای آماده برای نمایش لینک
1
کدهای آماده برای موس
کدهای آماده برای موس
1
کدهای آماده برای فرم ها
کدهای آماده برای فرم ها
15
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
کدهای آماده برای زمان و تاریخ
16
کدهای آماده برای محاسبه گرها
کدهای آماده برای محاسبه گرها
23
×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

667

نویسنده

علیرضا گلمکانی ( admin )

شماره کلید
دسته کلید - دسته بندی

رفتن اشاره گر به عنصر (element) بعدی فرم، به صورت خودکار (Auto Tab) ، (با javascript)

با این کدها، می توانیم تعیین کنیم که چنانچه به حداکثر طول تعیین شده برای یک عنصر (maxlength) فرم، رسیدیم، آنگاه اشاره گر به عنصر بعدی فرم برود تا کاربر بتواند بقیه اطلاعات را در آن وارد نماید. به فرم زیر توجه کنید، چنانچه درون فیلد (field) اول، سه عدد بنویسید، آنگاه اشاره گر به درون فیلد دوم می رود تا بتوانید بقیه عددها را در آن وارد نمایید (و همین طور تا فیلد آخر) :


Result

کدها :


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<script language="JavaScript">
var isNN = (navigator.appName.indexOf("Netscape")!=-1);
function autoTab(input,len, e) {
var keyCode = (isNN) ? e.which : e.keyCode;
var filter = (isNN) ? [0,8,9] : [0,8,9,16,17,18,37,38,39,40,46];
if(input.value.length >= len && !containsElement(filter,keyCode)) {
input.value = input.value.slice(0, len);
input.form[(getIndex(input)+1) % input.form.length].focus();
}
function containsElement(arr, ele) {
var found = false, index = 0;
while(!found && index < arr.length)
if(arr[index] == ele)
found = true;
else
index++;
return found;
}
function getIndex(input) {
var index = -1, i = 0, found = false;
while (i < input.form.length && index == -1)
if (input.form[i] == input)index = i;
else i++;
return index;
}
return true;
}
</script>

</head>

<body>

<center>
<form>
<table>
<tr>
<td>Phone Number : <br>
1 - (
<small><input onKeyUp="return autoTab(this, 3, event);" size="4" maxlength="3"></small>) -
<small><input onKeyUp="return autoTab(this, 3, event);" size="4" maxlength="3"></small> -
<small><input onKeyUp="return autoTab(this, 4, event);" size="5" maxlength="4"></small>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Social Security Number : <br>
<small><input onKeyUp="return autoTab(this, 3, event);" size="4" maxlength="3"></small> -
<small><input onKeyUp="return autoTab(this, 2, event);" size="3" maxlength="2"></small> -
<small><input onKeyUp="return autoTab(this, 4, event);" size="5" maxlength="4"></small>
</td>
</tr>
</table>
</form>
</center>

</body>
</html>

کپی برداری از محتوای سایت کلیدستان، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (تنها استفاده شخصی کاربر، مجاز است) (کپی برداری توسط سایر وب سایت ها = حرام) (بیشتر بدانید)

خوانده شد
جستجو در عنوان کلیدها :
جستجو توسط گوگل :
پرسیدن سوال :
ارسال نظر :
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو