بستن منو
۸۲
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
مباحث اولیه برای آشنایی با JavaScript
مباحث اولیه برای آشنایی با JavaScript
10
متغیرها (Variables)، در JavaScript
متغیرها (Variables)، در JavaScript
4
رشته ها (متن ها - Strings)، در JavaScript
رشته ها (متن ها - Strings)، در JavaScript
14
نمایش پیام، در JavaScript
نمایش پیام، در JavaScript
3
توابع (Function)، در JavaScript
توابع (Function)، در JavaScript
1
حلقه ها (Loop)، در JavaScript
حلقه ها (Loop)، در JavaScript
4
آرایه ها (Arrays)، در JavaScript
آرایه ها (Arrays)، در JavaScript
5
اشاره به عنصرهای صفحه، در JavaScript
اشاره به عنصرهای صفحه، در JavaScript
0
عملیات های ریاضی، در JavaScript
عملیات های ریاضی، در JavaScript
9
تاریخ و زمان، در JavaScript
تاریخ و زمان، در JavaScript
10
زمان بندی اجرای کدها، در JavaScript
زمان بندی اجرای کدها، در JavaScript
2
افزودن و یا حذف محتوا و کد، به صفحه، در JavaScript
افزودن و یا حذف محتوا و کد، به صفحه، در JavaScript
1
فرم ها (Form)، در JavaScript
فرم ها (Form)، در JavaScript
2
کار با عکس ها، در JavaScript
کار با عکس ها، در JavaScript
1
دکمه ها (Button)، در JavaScript
دکمه ها (Button)، در JavaScript
2
لینک ها (Link)، در JavaScript
لینک ها (Link)، در JavaScript
1
کار با کل صفحه، در JavaScript
کار با کل صفحه، در JavaScript
4
تکنیک Ajax ، در JavaScript
تکنیک Ajax ، در JavaScript
4
ساختار JSON ، در JavaScript
ساختار JSON ، در JavaScript
0
مباحث عمومی، در JavaScript
مباحث عمومی، در JavaScript
5
×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

622

نویسنده

علیرضا گلمکانی ( admin )

شماره کلید
دسته کلید - دسته بندی

ارجاع به شیء های صفحه HTML ، توسط javascript ، بر اساس مرتبه بندی شیء ها در صفحه HTML

در javascript ، معمولا به شیء های به کار رفته در صفحه HTML ، ارجاع داده می شود (اشاره به آنها)، بنابراین باید اساس مرتبه بندی شیء ها در صفحه HTML را بدانیم، تا این ارجاع، به درستی صورت گیرد.

در شکل زیر، HTML DOM (مخفف HTML Document Object Model ، به معنای مدل شیء های صفحه HTML) نمایش داده شده است :

ارجاع به شیء های صفحه HTML ، توسط javascript ، بر اساس مرتبه بندی شیء ها در صفحه HTML

همان طور که در شکل بالا مشاهده می کنید، در مرتبه اول، window می باشد، یعنی شیء window دارای بالاترین مرتبه است. سپس شیء document را داریم. بنابراین، شیء document ، بچه شیء window می باشد (child of window). سپس تمامی عناصر صفحه HTML که در صفحه نمایش داده می شوند، مثل فرم ها (forms)، جدول ها (tables)، لینک ها (links)، عکس ها (images) و ... ، بچه های شیء window می باشند. هر کدام از این شیء ها، می توانند بچه های خود را داشته باشند. مثلا یک شیء form ، دارای بچه های textboxes و radio buttons و .. می باشد.

برای دسترسی به یک شیء صفحه HTML ، باید بر اساس رتبه بندی شیء ها در صفحه، به آن اشاره کنیم. برای این منظور، شیء ها را به ترتیب اولویت، ذکر می کنیم و در بین آنها، علامت نقطه (.) قرار می دهیم. مثل عبارت زیر :


window.document.loginform

با کد بالا، به یک فرم (form) که دارای نام loginform است، اشاره کرده ایم.

شیوه دیگر اشاره به عنصر های صفحه، استفاده از علامت های [ و [ می باشد. مثلا به همان عنصر کد قبل، این بار به این صورت اشاره می کنیم :


window['document']['loginform']

اکنون فرض کنید که بخواهیم به اولین فرم یک صفحه، اشاره کنیم. کدهای زیر را می نویسیم :


window.document.forms[0]

و به شیوه دوم :


window['document']['forms'][0]

نکته :

چون مرتبه شیء window از همه شیء های دیگر، بالاتر است، بنابراین می توانیم آن را ذکر نکنیم. یعنی به جای نوشتن کد زیر :


window.document.loginform

می توانیم کد زیر را بنویسیم :


document.loginform

کپی برداری از محتوای سایت کلیدستان، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (تنها استفاده شخصی کاربر، مجاز است) (کپی برداری توسط سایر وب سایت ها = حرام) (بیشتر بدانید)

خوانده شد
جستجو در عنوان کلیدها :
جستجو توسط گوگل :
پرسیدن سوال :
ارسال نظر :
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو
بستن منو
۱۹۰
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
مجموعه ویدئوهای آموزشی JavaScript - مجموعه JavaScript Tutorials - از thenewboston.com
مجموعه ویدئوهای آموزشی JavaScript - مجموعه JavaScript Tutorials - از thenewboston.com
40
مجموعه ویدئوهای آموزشی AJAX - مجموعه AJAX Tutorials - از thenewboston.com
مجموعه ویدئوهای آموزشی AJAX - مجموعه AJAX Tutorials - از thenewboston.com
23
مجموعه ویدئوهای آموزشی JavaScript - مجموعه JavaScript Tutorial
مجموعه ویدئوهای آموزشی JavaScript - مجموعه JavaScript Tutorial
75
مجموعه ویدئوهای آموزشی JavaScript - مجموعه Learn JavaScript
مجموعه ویدئوهای آموزشی JavaScript - مجموعه Learn JavaScript
19
مجموعه ویدئوهای آموزشی JavaScript برای مبتدیان - مجموعه JavaScript beginner tutorials
مجموعه ویدئوهای آموزشی JavaScript برای مبتدیان - مجموعه JavaScript beginner tutorials
33
بستن منو
۳۷
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
مباحث اولیه برای آشنایی با برنامه نویسی jQuery
مباحث اولیه برای آشنایی با برنامه نویسی jQuery
10
اشاره به عنصرهای صفحه، در jQuery
اشاره به عنصرهای صفحه، در jQuery
2
رویدادها (events) در jQuery
رویدادها (events) در jQuery
6
تغییر محتوای صفحه، در jQuery
تغییر محتوای صفحه، در jQuery
8
فرم ها (Forms) در jQuery
فرم ها (Forms) در jQuery
1
اندازه عنصرها و بخش های صفحه، در jQuery
اندازه عنصرها و بخش های صفحه، در jQuery
6
تکنیک AJAX ، در jQuery
تکنیک AJAX ، در jQuery
2
مباحث عمومی در jQuery
مباحث عمومی در jQuery
2
بستن منو
۴
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
دسترسی سریع به دسته کلیدها :

مباحث اولیه برای آشنایی با JSON
مباحث اولیه برای آشنایی با JSON
مباحث اولیه برای آشنایی با JSON
4
دسته کلیدهایی از موضوع های دیگر
ساختار JSON ، در PHP
ساختار JSON ، در PHP
2
بستن منو
۷۸
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
مباحث اولیه برای آشنایی با HTML
مباحث اولیه برای آشنایی با HTML
24
نمایش متن، در HTML
نمایش متن، در HTML
5
نمایش عکس، در HTML
نمایش عکس، در HTML
6
لینک ها (Link)، در HTML
لینک ها (Link)، در HTML
1
لیست ها (List)، در HTML
لیست ها (List)، در HTML
1
جدول ها (Table)، در HTML
جدول ها (Table)، در HTML
2
فرم ها (Form)، در HTML
فرم ها (Form)، در HTML
17
تعیین مشخصات کلی صفحه، در HTML
تعیین مشخصات کلی صفحه، در HTML
5
عناصر گرافیکی، در HTML
عناصر گرافیکی، در HTML
1
رنگ ها (Color) و تعیین رنگ، در HTML
رنگ ها (Color) و تعیین رنگ، در HTML
1
دکمه ها (Button)، در HTML
دکمه ها (Button)، در HTML
2
پخش صدا (Audio)، در HTML
پخش صدا (Audio)، در HTML
1
کار با کیبورد (Keyboard)، در HTML
کار با کیبورد (Keyboard)، در HTML
2
مباحث عمومی، در HTML
مباحث عمومی، در HTML
10