263 مبحث (کلید)


آموزش متلب (MATLAB)

کلید شماره 36 ---> از دسته بندی : متغیرها و معادلات سمبلیک در متلب

دادن مقدار به متغیرهای یک معادله سمبلیک با دستور subs :

زمانی که یک معادله را به صورت سمبلیک تعریف کنید، ممکن است بخواهید به یکی از متغیرهای معادله، مقداری دلخواه را نسبت بدهید. مثلا فرض کنید که مقدار متناظر با یک متغیر را یافته اید و می خواهید مقدار آن در معادله جایگذاری شود تا معادله ساده شده را ببینید، برای این منظور باید از دستور subs استفاده کنید. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :


syms f x y
f=2*x+y^2
subs(f,x,5)

نتیجه :


f =
 
y^2 + 2*x
 
 
ans =
 
y^2 + 10

مشاهده می کنید که مقدار متغیر x در تابع f جایگذاری شده است.

نکته :

ممکن است بخواهیم برای هر دو متغیر x و y ، مقدار تعیین کنیم. نحوه استفاده از دستور subs برای این منظور، در مثال زیر شرح داده شده است :

مثال :


syms f x y
f=2*x+y^2
subs(f,[x,y],[5,2])

نتیجه :


f =
 
y^2 + 2*x
 
 
ans =
 
    14

با عبارت subs(f,[x,y],[5,2]) تعیین کرده ایم که در f ، مقدار x برابر 5 و مقدار y برابر 2 ، قرار داده شود.مبحث بالا، مفید بود و سایت کلیدستان را دوست داشتم :
محبوب کردن این مبحث در گوگل :
اون چیزی که میخواستم نبود :
سوال دارم :


ورود ثبت نام
جستجو در عنوان کلیدها (مبحث ها) در کلیدستان
(توصیه : یک یا دو کلمه جستجو شود)

شماره کلید :راهنمای دستورات متلب بر اساس حرف اول دستور :


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


مثال های کدنویسی متلب (MATLAB)

33 مبحث (کلید)
آخرین ارسال های انجمن (در زمینه برنامه نویسی متلب)
انجمن آخرین ارسال نویسنده تاریخ و زمان موضوع
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
admin
mahanvar@gmail.com
دیروز, ۱۱:۱۵ صبح
برطرف کردن خطای not enough inputarguments برای تابع در متلب
سیمولینک در متلب (MATLAB)
zahra
zahra
۱۳۹۴/۲/۶, ۰۱:۴۲ عصر
گرفتن عکس با کیفیت از محیط سیمولینک
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
powerelectronic
powerelectronic
۱۳۹۴/۲/۵, ۱۰:۵۶ صبح
شبیه سازی درمتلب
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
admin
amin_s
۱۳۹۴/۲/۴, ۰۹:۳۵ عصر
تابع انتقال از روی تابع حالت (در متلب)
سیمولینک در متلب (MATLAB)
amin_s
angel90
۱۳۹۴/۲/۴, ۰۳:۵۹ عصر
سرعت پایین شبیه سازی
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
imnox
imnox
۱۳۹۴/۲/۱, ۰۷:۱۱ عصر
خروجی الگوریتم
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
admin
saeid
۱۳۹۴/۲/۱, ۰۵:۰۷ عصر
رسم شکل در متلب
رسم شکل در متلب (MATLAB)
admin
kasek
۱۳۹۴/۲/۱, ۱۰:۰۱ صبح
رسم نقطه ها در فضای سه بعدی، در متلب
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
MATLAB
s i a v a s h
۱۳۹۴/۱/۳۰, ۱۰:۴۳ عصر
کانولوشن (در متلب)
نرم افزار متلب (MATLAB)
MATLAB
sepan
۱۳۹۴/۱/۳۰, ۰۹:۱۳ عصر
نوشتن یک فرمول در متلب
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
parpis
parpis
۱۳۹۴/۱/۳۰, ۰۲:۰۰ عصر
سوال مهم
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
fateme
fateme
۱۳۹۴/۱/۲۹, ۰۱:۲۱ عصر
سوال
نرم افزار متلب (MATLAB)
russell
russell
۱۳۹۴/۱/۲۹, ۱۱:۴۳ صبح
matlab in cluster
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
MATLAB
fateme
۱۳۹۴/۱/۲۹, ۰۹:۳۰ صبح
ریشههای معادله f=2x-4cosxرااز0تا200بیابیدونمودارانرارسم و نقاط روی نموداربهم وصل کنید
نرم افزار متلب (MATLAB)
Taha
Taha
۱۳۹۴/۱/۲۸, ۰۴:۲۷ عصر
نمودار فرکانس طبیعی نخ مرتعش در متلب
بردارها و ماتریس ها در متلب (MATLAB)
ayande
ayande
۱۳۹۴/۱/۲۶, ۱۰:۵۲ صبح
مقدار دهی به ماتریس (در متلب)
بردارها و ماتریس ها در متلب (MATLAB)
admin
admin
۱۳۹۴/۱/۲۵, ۰۷:۳۵ عصر
ساخت ماتریس با عناصر به صورت شطرنجی و دارای مقادیر 0 و 1 (در متلب)
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
MMMAAADDD
farzaneh57719
۱۳۹۴/۱/۲۵, ۱۲:۱۵ عصر
سوال
سیمولینک در متلب (MATLAB)
ayande
ayande
۱۳۹۴/۱/۱۸, ۰۶:۳۹ عصر
شبیه سازی تابع 3ضابطه ای
حل معادلات در متلب (MATLAB)
ana.k
ana.k
۱۳۹۴/۱/۱۷, ۱۱:۲۱ صبح
كمك، كمك
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
s i a v a s h
s i a v a s h
۱۳۹۴/۱/۱۷, ۱۲:۰۰ صبح
دستور نمایش محور های مختصات (در متلب)
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
saeedm
saeedm
۱۳۹۴/۱/۱۴, ۱۱:۲۷ صبح
یافتن مسیر بین دو گره
نرم افزار متلب (MATLAB)
RTC
RTC
۱۳۹۴/۱/۱۲, ۰۱:۵۱ صبح
ماتریس های داخل یک ماتریس بزرگتر
پردازش تصویر در متلب (MATLAB)
sa_dia
samira
۱۳۹۴/۱/۱۰, ۰۱:۴۲ عصر
درخواست الگوریتم کلاسترینگ تفکیک رنگ ها در عکس
پردازش تصویر در متلب (MATLAB)
sa_dia
s.saeid
۱۳۹۴/۱/۱۰, ۱۱:۵۴ صبح
تبدیل عکس به پیکسل های نقطه ای (در متلب)
مشاهده 1000 ارسال آخر انجمن (در زمینه برنامه نویسی متلب)