بستن منو
۶۳
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
مباحث اولیه برای آشنایی با CSS
مباحث اولیه برای آشنایی با CSS
7
نمایش متن، در CSS
نمایش متن، در CSS
13
ساخت حاشیه (border)، در CSS
ساخت حاشیه (border)، در CSS
4
عکس ها، در CSS
عکس ها، در CSS
5
انتخابگرها (Selector) (انتخاب عناصر صفحه)، در CSS
انتخابگرها (Selector) (انتخاب عناصر صفحه)، در CSS
5
تعیین اندازه و موقعیت عنصرها، در CSS
تعیین اندازه و موقعیت عنصرها، در CSS
4
تغییر شکل عنصرها، در CSS
تغییر شکل عنصرها، در CSS
3
ساخت انیمیشن، در CSS
ساخت انیمیشن، در CSS
6
لینک ها (links)، در CSS
لینک ها (links)، در CSS
5
رنگ ها (Color) و تعیین رنگ، در CSS
رنگ ها (Color) و تعیین رنگ، در CSS
1
دکمه ها (Button)، در CSS
دکمه ها (Button)، در CSS
2
مباحث عمومی، در CSS
مباحث عمومی، در CSS
8
×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

26610

نویسنده

علیرضا گلمکانی ( admin )

شماره کلید
دسته کلید - دسته بندی

انتخاب شماره های زوج یا فرد از تکرارهای یک عنصر خاص در صفحه، با انتخابگر nth-child ، به شکل های (nth-child(even و (nth-child(odd یا شکل های (nth-child(2n و (nth-child(2n+1 ، در CSS

در کلید شماره 26607 ، یک انتخابگر (Selector) با نام nth-child را معرفی کردیم که برای انتخاب عنصرهای صفحه بر اساس عبارت ریاضی (دنباله ریاضی) بر حسب n به کار می رفت که در آن عبارت ریاضی، n از شماره 1 شروع می شد و به صورت 1 و 2 و 3 و ... تا شماره آخرین عنصر از آن نوع در صفحه، ادامه داشت.

این قابلیت انتخابگر nth-child ، به ما این امکان را می دهد که شماره های زوج یا فرد از یک عنصر خاص در صفحه را انتخاب نماییم.

برای انتخاب شماره های زوج (شماره های 2 و 4 و 6 و 8 و ...)، انتخابگر nth-child را به یکی از دو صورت زیر می نویسیم :


nth-child(even)

nth-child(2n)

که در دومی، عبارت 2n را به کار برده ایم که متناظر با شماره های زوج می باشد :


n=0      2n=0
n=1      2n=2
n=2      2n=4
n=3      2n=6
n=4      2n=8
.
.
.

و برای انتخاب شماره های فرد (شماره های 1 و 3 و 5 و 7 و ...)، انتخابگر nth-child را به یکی از دو صورت زیر می نویسیم :


nth-child(odd)

nth-child(2n+1)

که در دومی، عبارت 2n+1 را به کار برده ایم که متناظر با شماره های فرد می باشد :


n=0      2n+1=1
n=1      2n+1=3
n=2      2n+1=5
n=3      2n+1=7
n=4      2n+1=9
.
.
.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

یک فهرست (List) تعریف می کنیم و سپس تعیین می نماییم که رنگ پس زمینه های عنصرهای (تگ li) فرد آن برابر سبز (green) و رنگ پس زمینه عنصرهای (تگ li) زوج آن برابر زرد (yellow) باشد.

بخش مهم کدها :


<style>
    li:nth-child(even) {
        background-color: yellow;
    }
    li:nth-child(odd) {
        background-color: green;
    }
</style>

کد کامل صفحه HTML :


<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <style>
            li:nth-child(even) {
                background-color: yellow;
            }
            li:nth-child(odd) {
                background-color: green;
            }
        </style>
    </head>

    <body>
        <ul>
            <li>kelidestan.com 1</li>
            <li>kelidestan.com 2</li>
            <li>kelidestan.com 3</li>
            <li>kelidestan.com 4</li>
            <li>kelidestan.com 5</li>
            <li>kelidestan.com 6</li>
            <li>kelidestan.com 7</li>
            <li>kelidestan.com 8</li>
            <li>kelidestan.com 9</li>
            <li>kelidestan.com 10</li>
            <li>kelidestan.com 11</li>
            <li>kelidestan.com 12</li>
        </ul>
    </body>
</html>

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید
مثال

یک فهرست (List) تعریف می کنیم و سپس تعیین می نماییم که رنگ پس زمینه های عنصرهای (تگ li) فرد آن برابر سبز (green) و رنگ پس زمینه عنصرهای (تگ li) زوج آن برابر زرد (yellow) باشد.

بخش مهم کدها :


<style>
    li:nth-child(2n) {
        background-color: yellow;
    }
    li:nth-child(2n+1) {
        background-color: green;
    }
</style>

کد کامل صفحه HTML :


<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <style>
            li:nth-child(2n) {
                background-color: yellow;
            }
            li:nth-child(2n+1) {
                background-color: green;
            }
        </style>
    </head>

    <body>
        <ul>
            <li>kelidestan.com 1</li>
            <li>kelidestan.com 2</li>
            <li>kelidestan.com 3</li>
            <li>kelidestan.com 4</li>
            <li>kelidestan.com 5</li>
            <li>kelidestan.com 6</li>
            <li>kelidestan.com 7</li>
            <li>kelidestan.com 8</li>
            <li>kelidestan.com 9</li>
            <li>kelidestan.com 10</li>
            <li>kelidestan.com 11</li>
            <li>kelidestan.com 12</li>
        </ul>
    </body>
</html>

نتیجه :

خطا - صفحه را دوباره بارگذاری کنید

کپی برداری از محتوای سایت کلیدستان، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (تنها استفاده شخصی کاربر، مجاز است) (کپی برداری توسط سایر وب سایت ها = حرام) (بیشتر بدانید)

خوانده شد
جستجو در عنوان کلیدها :
جستجو توسط گوگل :
پرسیدن سوال :
ارسال نظر :
نظرات 0 0 0

ارسال نظر جدید (بدون نیاز به عضو بودن در وب سایت)

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو

راهنمای مشخصه های CSS

راهنمای مشخصه های CSS بر اساس حرف اول مشخصه :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

بستن منو
۳۵
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
دسترسی سریع به دسته کلیدها :

CSS Tutorials
مجموعه ویدئوهای آموزشی CSS - مجموعه CSS Tutorials
مجموعه ویدئوهای آموزشی CSS - مجموعه CSS Tutorials
35
بستن منو
۷
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
دسترسی سریع به دسته کلیدها :

Sass & SCSS Tutorial for Beginners
مجموعه ویدئوهای آموزشی Sass و SCSS برای مبتدیان - مجموعه Sass & SCSS Tutorial for Beginners - از thenewboston.com
مجموعه ویدئوهای آموزشی Sass و SCSS برای مبتدیان - مجموعه Sass & SCSS Tutorial for Beginners - از thenewboston.com
7
بستن منو
۴
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
دسترسی سریع به دسته کلیدها :

مباحث اولیه
مباحث اولیه برای آشنایی با LESS
مباحث اولیه برای آشنایی با LESS
4
بستن منو
۷۸
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
مباحث اولیه برای آشنایی با HTML
مباحث اولیه برای آشنایی با HTML
24
نمایش متن، در HTML
نمایش متن، در HTML
5
نمایش عکس، در HTML
نمایش عکس، در HTML
6
لینک ها (Link)، در HTML
لینک ها (Link)، در HTML
1
لیست ها (List)، در HTML
لیست ها (List)، در HTML
1
جدول ها (Table)، در HTML
جدول ها (Table)، در HTML
2
فرم ها (Form)، در HTML
فرم ها (Form)، در HTML
17
تعیین مشخصات کلی صفحه، در HTML
تعیین مشخصات کلی صفحه، در HTML
5
عناصر گرافیکی، در HTML
عناصر گرافیکی، در HTML
1
رنگ ها (Color) و تعیین رنگ، در HTML
رنگ ها (Color) و تعیین رنگ، در HTML
1
دکمه ها (Button)، در HTML
دکمه ها (Button)، در HTML
2
پخش صدا (Audio)، در HTML
پخش صدا (Audio)، در HTML
1
کار با کیبورد (Keyboard)، در HTML
کار با کیبورد (Keyboard)، در HTML
2
مباحث عمومی، در HTML
مباحث عمومی، در HTML
10
بستن منو
۴۲
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
مباحث اولیه برای آشنایی با W3.CSS
مباحث اولیه برای آشنایی با W3.CSS
11
متن ها (Text)، در W3.CSS
متن ها (Text)، در W3.CSS
1
رنگ ها (Color)، در W3.CSS
رنگ ها (Color)، در W3.CSS
6
عکس ها (Image)، در W3.CSS
عکس ها (Image)، در W3.CSS
9
خطوط حاشیه (border)، در W3.CSS
خطوط حاشیه (border)، در W3.CSS
3
حاشیه (Padding و Margin)، در W3.CSS
حاشیه (Padding و Margin)، در W3.CSS
1
کارت ها (Card)، در W3.CSS
کارت ها (Card)، در W3.CSS
1
فونت ها (Font)، در W3.CSS
فونت ها (Font)، در W3.CSS
1
فهرست ها (لیست - List)، در W3.CSS
فهرست ها (لیست - List)، در W3.CSS
4
راهنماها (Tooltip)، در W3.CSS
راهنماها (Tooltip)، در W3.CSS
0
انیمیشن ها (Animation)، در W3.CSS
انیمیشن ها (Animation)، در W3.CSS
5