بستن منو
۱۰۴
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
الگوریتم های بهینه سازی
2
تبدیل ها (Transforms)
2
تبدیل لاپلاس (Laplace Transform)
38
ماتریس ها (Matrix)
9
اعداد (Numbers)
13
مساوی ها (Equalities) و نامساوی ها (Inequalities)
2
کمیت ها و مفاهیم
1
چند جمله ای ها (Polynomials)
2
دنباله ها و سری ها (Sequences and Series)
10
سری فوریه (Fourier Series)
14
معادله ها (Equations)
5
نمودارها و منحنی ها
2
معرفی سایت های مرتبط با ریاضیات
1
×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

2335

نویسنده

علیرضا گلمکانی ( admin )

شماره کلید
دسته کلید - دسته بندی

سری های (series) معادل برای توابع مثلثاتی (Trigonometric functions)

در این مبحث، سری های (series) معادل برای توابع مثلثاتی (Trigonometric functions) را ذکر می کنیم.

بسط سری تیلور (Taylor Series Expansion) برای توابع مثلثاتی (Trigonometric Functions) : *

\[ \sin x = x - \frac{{{x^3}}}{{3!}} + \frac{{{x^5}}}{{5!}} - \frac{{{x^7}}}{{7!}} + ... \quad\quad\quad - \infty < x < \infty \]

\[ \cos x = 1 - \frac{{{x^2}}}{{2!}} + \frac{{{x^4}}}{{4!}} - \frac{{{x^6}}}{{6!}} + ... \quad\quad\quad - \infty < x < \infty \]

\[ \begin{array}{l} \tan x = x + \frac{{{x^3}}}{3} + \frac{{2{x^5}}}{{15}} + \frac{{17{x^7}}}{{315}} + \frac{{62{x^9}}}{{2835}} + ...\\ \quad\quad\quad + \frac{{{2^{2n}}({2^{2n}} - 1){B_n}{x^{2n - 1}}}}{{(2n)!}} + ... \quad\quad\quad \left| x \right| < \frac{\pi }{2} \end{array} \]

در فرمول بالا، $ B_n $ برابر اعداد برنولی (Bernoulli Numbers) می باشد.

\[ \begin{array}{l} \sec x = 1 + \frac{{{x^2}}}{2} + \frac{{5{x^4}}}{{24}} + \frac{{61{x^6}}}{{720}} + ...\\ \quad\quad\quad + \frac{{{E_n}{x^{2n}}}}{{(2n)!}} + ... \quad\quad\quad \left| x \right| < \frac{\pi }{2} \end{array} \]

در فرمول بالا، $ E_n $ برابر اعداد اویلر (Euler Numbers) می باشد.

\[ \begin{array}{l} \csc x = \frac{1}{x} + \frac{x}{6} + \frac{{7{x^3}}}{{360}} + \frac{{31{x^5}}}{{15120}} + ...\\ \quad\quad\quad + \frac{{2({2^{2n - 1}} - 1){B_n}{x^{2n - 1}}}}{{(2n)!}} + ... \quad\quad\quad 0 < \left| x \right| < \pi \end{array} \]

در فرمول بالا، $ B_n $ برابر اعداد برنولی (Bernoulli Numbers) می باشد.

\[ \begin{array}{l} \cot x = \frac{1}{x} - \frac{x}{3} - \frac{{{x^3}}}{{45}} - \frac{{2{x^5}}}{{945}} - ...\\ \quad\quad\quad - \frac{{{2^{2n}}{B_n}{x^{2n - 1}}}}{{(2n)!}} - ... \quad\quad\quad 0 < \left| x \right| < \pi \end{array} \]

در فرمول بالا، $ B_n $ برابر اعداد برنولی (Bernoulli Numbers) می باشد.

منابع و لینک های مفید

کپی برداری از محتوای سایت کلیدستان، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (تنها استفاده شخصی کاربر، مجاز است) (کپی برداری توسط سایر وب سایت ها = حرام) (بیشتر بدانید)

خوانده شد
مبحث بالا، مفید بود و سایت کلیدستان را دوست داشتم :
محبوب کردن این مبحث در گوگل :
اون چیزی که میخواستم نبود :
سوال دارم :
ارسال نظر :
نظرات 0 0 0

*** نظر بدهید

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو

آخرین کلیدهای غیررایگان

شما هم می توانید کلیدهای غیررایگان منتشر کنید (بیشتر بدانید)