بستن منو
۱۱۲
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
الگوریتم های بهینه سازی
2
تبدیل ها (Transforms)
2
تبدیل لاپلاس (Laplace Transform)
38
ماتریس ها (Matrix)
19
اعداد (Numbers)
13
مساوی ها (Equalities) و نامساوی ها (Inequalities)
2
مجموعه ها (Set)
1
کمیت ها و مفاهیم
1
چند جمله ای ها (Polynomials)
2
دنباله ها و سری ها (Sequences and Series)
10
سری فوریه (Fourier Series)
14
معادله ها (Equations)
5
نمودارها و منحنی ها
2
معرفی سایت های مرتبط با ریاضیات
1
×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

1813

نویسنده

علیرضا گلمکانی ( admin )

شماره کلید
دسته کلید - دسته بندی

ترانهاده (Transpose) یک ماتریس (Matrix)

آرایه ای از اعداد را به صورت زیر در نظر بگیرید : *

\[ A = \left[ {\matrix{ {{a_{11}}} & {{a_{12}}} & {{a_{13}}} & {...} & {{a_{1n}}} \cr {{a_{21}}} & {{a_{22}}} & {{a_{23}}} & {...} & {{a_{2n}}} \cr \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \cr {{a_{m1}}} & {{a_{m2}}} & {{a_{m3}}} & {...} & {{a_{mn}}} \cr } } \right] \]

این آرایه اعداد، یک ماتریس $ m \times n $ نامیده می شود که دارای m سطر (row) و n ستون (column) می باشد.

درایه $ {a_{ij}} $ به عضوی (element) اشاره دارد که در سطر i ام و ستون j ام از ماتریس قرار گرفته است. *

برای به دست آوردن ترانهاده (Transpose) یک ماتریس، باید جای ردیف ها (row) و ستون های (column) آن را با هم عوض کنیم. اگر ماتریس مورد نظرمان دارای نام $ A $ باشد، آنگاه ترانهاده آن را با نماد $ A^T $ نمایش می دهیم. *

بنابراین ماتریس ترانهاده $ A^T $ دارای عضوهای $ {b_{ij}} = {a_{ji}} $ می باشد و مرتبه (order) آن برابر $ n \times m $ خواهد بود : *

\[ {A^T} = \left[ {\matrix{ {{a_{11}}} & {{a_{21}}} & {{a_{31}}} & \ldots & {{a_{m1}}} \cr {{a_{12}}} & {{a_{22}}} & {{a_{32}}} & \ldots & {{a_{m2}}} \cr {{a_{13}}} & {{a_{23}}} & {{a_{33}}} & \ldots & {{a_{m3}}} \cr \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \cr {{a_{1n}}} & {{a_{2n}}} & {{a_{3n}}} & \ldots & {{a_{mn}}} \cr } } \right] \]
مثال
\[ \begin{array}{l} A = \left( {\begin{array}{*{20}{c}} 1&2&3 \cr 4&5&6 \end{array}} \right) \cr\cr {A^T} = \left( {\begin{array}{*{20}{c}} 1&4 \cr 2&5 \cr 3&6 \end{array}} \right) \end{array} \]
نکته

ترانهاده یک بردار ستونی (Column Vector) برابر یک بردار سطری (Row Vector) است و ترانهاده یک بردار سطری (Row Vector) برابر یک بردار ستونی (Column Vector) می باشد : *

\[ b = \left[ {\matrix{ {{b_1}} \cr {{b_2}} \cr \vdots \cr {{b_n}} \cr } } \right] \ \ \ \ \Rightarrow \ \ \ \ {b^T} = \left[ {\matrix{ {{b_1}} & {{b_2}} & \ldots & {{b_n}} \cr } } \right] \] \[ c = \left[ {\matrix{ {{c_1}} & {{c_2}} & \ldots & {{c_n}} \cr } } \right] \ \ \ \ \Rightarrow \ \ \ \ {c^T} = \left[ {\matrix{ {{c_1}} \cr {{c_2}} \cr \vdots \cr {{c_n}} \cr } } \right] \]
مثال
\[ b = \left[ {\matrix{ 4 \cr 7 \cr 3 \cr 5 \cr } } \right] \ \ \ \ \Rightarrow \ \ \ \ {b^T} = \left[ {\matrix{ 4 & 7 & 3 & 5 \cr } } \right] \] \[ c = \left[ {\matrix{ 8 & 2 & 5 & 4 \cr } } \right] \ \ \ \ \Rightarrow \ \ \ \ {c^T} = \left[ {\matrix{ 8 \cr 2 \cr 5 \cr 4 \cr } } \right] \]
منابع و لینک های مفید

کپی برداری از محتوای سایت کلیدستان، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد. (تنها استفاده شخصی کاربر، مجاز است) (کپی برداری توسط سایر وب سایت ها = حرام) (بیشتر بدانید)

خوانده شد
مبحث بالا، مفید بود و سایت کلیدستان را دوست داشتم :
محبوب کردن این مبحث در گوگل :
اون چیزی که میخواستم نبود :
سوال دارم :
ارسال نظر :
نظرات 0 0 0

*** نظر بدهید

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو
بستن منو
۱۲۹
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
مجموعه ویدئوهای آموزشی روش های ریاضی برای مهندسان 2 - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 18.086 Mathematical Methods for Engineers II, Spring '06
29
مجموعه ویدئوهای آموزشی علوم محاسباتی و مهندسی 1 - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 18.085 Computational Science & Engineering I, Fall 2007
32
مجموعه ویدئوهای آموزشی مقدمه ای بر الگوریتم ها - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 6.046J / 18.410J Introduction to Algorithms (SMA 5503)
23
مجموعه ویدئوهای آموزشی ساختار و تفسیر (در محاسبات) - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 6.001 Structure and Interpretation, 1986
20
مجموعه ویدئوهای آموزشی ریاضیات برای علوم کامپیوتر - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 6.042J Mathematics for Computer Science, Fall 2010
25
دسته کلیدهایی از موضوع های دیگر
مجموعه ویدئوهای آموزشی علوم محاسباتی و مهندسی 1 - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 18.085 Computational Science & Engineering I, Fall 2008
50
بستن منو
۴۳۳
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
مجموعه ویدئوهای آموزشی حساب دیفرانسیل و انتگرال یک متغیره - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 18.01 Single Variable Calculus, Fall 2006
35
مجموعه ویدئوهای آموزشی تمرین هایی برای حساب دیفرانسیل و انتگرال یک متغیره - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 18.01SC: Homework Help for Single Variable Calculus
87
مجموعه ویدئوهای آموزشی حساب دیفرانسیل و انتگرال یک متغیره - دانشگاه MIT - مجموعه MIT Calculus Revisited: Single Variable Calculus
38
مجموعه ویدئوهای آموزشی حساب دیفرانسیل و انتگرال چند متغیره - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 18.02 Multivariable Calculus, Fall 2007
35
مجموعه ویدئوهای آموزشی تمرین هایی برای حساب دیفرانسیل و انتگرال چند متغیره - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 18.02SC: Homework Help for Multivariable Calculus
70
مجموعه ویدئوهای آموزشی حساب دیفرانسیل و انتگرال چند متغیره - دانشگاه MIT - مجموعه MIT Calculus Revisited: Multivariable Calculus
26
مجموعه ویدئوهای آموزشی نکات برجسته از حساب دیفرانسیل و انتگرال - دانشگاه MIT - مجموعه Highlights of Calculus
18
مجموعه ویدئوهای آموزشی حساب دیفرانسیل و انتگرال متغیرهای مختلط - دانشگاه MIT - مجموعه MIT Calculus Revisited: Calculus of Complex Variables
20
مجموعه ویدئوهای آموزشی معادلات دیفرانسیل - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 18.03SC Differential Equations, Fall 2011
72
مجموعه ویدئوهای آموزشی معادلات دیفرانسیل - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 18.03 Differential Equations, Spring 2006
32
بستن منو
۳۵
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
دسترسی سریع به دسته کلیدها :

MIT 18.06 Linear Algebra, Spring 2005
مجموعه ویدئوهای آموزشی جبر خطی - دانشگاه MIT - مجموعه MIT 18.06 Linear Algebra, Spring 2005
35
بستن منو
۳۴
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
دسترسی سریع به دسته کلیدها :

MIT Linear Finite Element Analysis MIT Nonlinear Finite Element Analysis
مجموعه ویدئوهای آموزشی روش المان محدود (اجزاء محدود) (Finite Element) خطی - دانشگاه MIT - مجموعه MIT Linear Finite Element Analysis
12
مجموعه ویدئوهای آموزشی روش المان محدود (اجزاء محدود) (Finite Element) غیرخطی - دانشگاه MIT - مجموعه MIT Nonlinear Finite Element Analysis
22

آخرین کلیدهای غیررایگان

شما هم می توانید کلیدهای غیررایگان منتشر کنید (بیشتر بدانید)