بستن منو
۲۶۹
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
مباحث اولیه برای آشنایی با متلب
بردارها و ماتریس ها در متلب
دستورهای ساده و پرکاربرد در متلب
توابع در متلب
متغیرها و تبدیل متغیرها در متلب
m-file ها در متلب
نمایش اطلاعات در خروجی متلب (پنجره commands)
رسم شکل های دو بعدی در متلب
رسم شکل های سه بعدی در متلب
رسم چند شکل با هم، در متلب
رسم شکل ها و نمودارهای خاص، در متلب
رسم شکل های هندسی ساده، در متلب
تعیین ویژگی های خط های رسم شده در شکل، در متلب
تعیین ویژگی های محورهای مختصات شکل، در متلب
نمایش متن در شکل (عنوان، توضیح و ...)، در متلب
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (قبل از رسم شکل)، در متلب
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (بعد از رسم شکل)، در متلب
پردازش تصویر و کار با عکس ها، در متلب
ساخت انیمیشن در متلب
عملیات های ریاضی در متلب
متغیرها و معادلات سمبلیک در متلب
رشته ها (متن ها - strings) در متلب
آرایه های سلولی (cell arrays) در متلب
خطاهای رایج در متلب
برنامه نویسی شیء گرا (object oriented programming) در متلب
سیمولینک (Simulink) در متلب
GUI در متلب
کار با فایل ها و پوشه ها ، در متلب
برنامه های متلب آماده برای دانلود
Excel و متلب
مباحث عمومی در متلب
×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

109

نویسنده

علیرضا گلمکانی ( admin )

شماره کلید
دسته کلید - دسته بندی

هاشور زدن (رنگی کردن) بخشی از منحنی های رسم شده با استفاده از دستور fill در متلب

با استفاده از دستور fill در متلب، می توانیم بخش های دلخواهی از منحنی های رسم شده را هاشور بزنیم (رنگی کنیم). دستور fill ، در واقع برای کشیدن یک چندضلعی که داخل آن با رنگ خاصی پر شده است، به کار می رود، اما ما از این قابلیت آن استفاده کرده و عمل هاشور زدن (رنگی کردن) بخش های دلخواه از شکل و منحنی ها را انجام خواهیم داد. ابتدا نحوه کشیدن چندضلعی با دستور fill را شرح می دهیم و سپس مثال های پیچیده تری را شرح می دهیم که در آنها بخش هایی از منحنی های رسم شده را به صورت هاشورزده (رنگی) در خواهیم آورد.

رسم یک چندضلعی با رنگ دلخواه با استفاده از دستور fill در متلب :

برای رسم یک چندضلعی با دستور fill در متلب، باید مختصات نقاط آن چند ضلعی را بدانیم و سپس مختصات آنها را در دو بردار X و Y بنویسیم که بردار X شامل مختصات x نقاط چندضلعی و بردار Y شامل مختصات y نقاط چند ضلعی می باشد. سپس دستور fill ، با دریافت دو بردار X و Y ، چندضلعی را رسم خواهد کرد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال

clear all
close all
clc
 
X=[1 2 4 3];
Y=[5 2 3 7];
fill(X,Y,'b');
axis([0 5 1 8])

سه خط اول، دستورات متداول برای عدم تداخل با برنامه های پیشین اجرا شده در متلب می باشند. دقت شود که با عبارت 'b' در پرانتز دستور fill ، مشخص کرده ایم که داخل چند ضلعی، با رنگ آبی پر شود. با دستور axis نیز حدود محورهای مختصات را مشخص کرده ایم.

نتیجه :

هاشور زدن (رنگی کردن) بخشی از منحنی های رسم شده با استفاده از دستور fill در متلب

هاشور زدن (رنگی کردن) بخشی از یک منحنی رسم شده با دستور fill در متلب :

گاهی پیش می آید که توسط نرم افزار متلب، یک منحنی را رسم می کنیم و پس از مشاهده آن نیاز داریم که بخشی از آن را به صورت هاشورزده (رنگی) درآوریم. به عنوان مثال فرض کنید با کدهای زیر یک منحنی را رسم کنیم :


clear all
close all
clc
 
x=0:0.1:2*pi;
y=sin(x);
plot(x,y)
axis([0 x(end) -2 2])

منظور از x(end) ، آخرین عنصر بردار x می باشد.

نتیجه :

هاشور زدن (رنگی کردن) بخشی از منحنی های رسم شده با استفاده از دستور fill در متلب

حال فرض کنید که بخواهیم بالای این منحنی را با رنگ زرد هاشور بزنیم. برای این منظور، اینگونه از دستور fill استفاده خواهیم کرد :


clear all
close all
clc
 
x=0:0.1:2*pi;
y=sin(x);
plot(x,y)
 
X=[0,x,2*pi];
Y=[2,y,2];
fill(X,Y,'y');
axis([0 x(end) -2 2])

دقت شود که در تعریف دو بردار X و Y که به دستور fill داده می شوند، از همان دو بردار x و y استفاده کرده ایم، اما علاوه بر این، به این دو بردار، دو نقطه نیز اضافه کرده ایم. این دو نقطه را با توجه به همان شکل قبل مشخص کرده ایم، یک نقطه، همان نقطه گوشه بالا سمت چپ شکل با مختصات [x,y]=[0,2] می باشد که باید مختصات آن حتما در ابتدای بردارهای X و Y قرار داده شود و نقطه دوم، همان نقطه گوشه بالا سمت راست شکل با مختصات [x,y]=[2*pi,2] می باشد که باید مختصات آن، حتما در انتهای بردارهای X و Y قرار داده شود. خوب بنابراین با نقاط تعریف شده در بردارهای X و Y ، همان فضای بسته ای که می خواستیم رنگی شود را انتخاب کرده ایم.

نتیجه :

هاشور زدن (رنگی کردن) بخشی از منحنی های رسم شده با استفاده از دستور fill در متلب

هاشور زدن (رنگی کردن) بخش های مشترک یا غیر مشترک (هر بخش دلخواه) حاصل از رسم دو منحنی :

در برخی موارد نیاز است که بخش های مشترک یا غیر مشترک حاصل از رسم دو منحنی را هاشور بزنیم (رنگی کنیم). پیچیدگی این مورد، خیلی بیشتر از حالت یک منحنی نیست و تنها باید حواسمان باشد که بخشی را که می خواهیم هاشور بزنیم به طور درست با دو بردار X و Y تعریف کنیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال

ابتدا دو منحنی را به صورت عادی رسم می کنیم :


clear all
close all
clc
 
hold on
x=0:0.1:2*pi;
y_1=sin(x);
plot(x,y_1,'+r')
 
y_2=0.5*x-1;
plot(x,y_2,'^g')
axis([0 x(end) -2 3])

نتیجه :

هاشور زدن (رنگی کردن) بخشی از منحنی های رسم شده با استفاده از دستور fill در متلب

اکنون قصد داریم بین هر دو منحنی، برای هر x ، مقدار ماکزیمم y را مشخص کرده و نقاط ماکزیمم را با رنگ آبی نمایش دهیم و همچنین بالای این مقادیر ماکزیمم (بالای نمودار) را با رنگ زرد پر کنیم. برای این منظور کدهای زیر را می نویسیم :


clear all
close all
clc
 
hold on
x=0:0.1:2*pi;
y_1=sin(x);
plot(x,y_1,'+r')
 
y_2=0.5*x-1;
plot(x,y_2,'^g')
axis([0 x(end) -2 3])
 
L=length(x);
maximum=zeros(1,L);
for nn=1:L
    maximum(nn)=max(y_1(nn),y_2(nn));
end
 
X=[0,x,2*pi];
Y=[3,maximum,3];
fill(X,Y,'y')
 
plot(x(1:28),y_1(1:28),'+b');
plot(x(29:end),y_2(29:end),'^b');

ابتدا دو نمودار را به صورت معمولی رسم کرده ایم. دستور length ، تعداد عناصر بردار را مشخص می کند. سپس برداری به نام maximum تعریف کردیم که در آن برای هر x ، مقدار ماکزیمم y از بین دو مقدار مربوط به دو منحنی، مشخص شده است. دستور max ، مقدار ماکزیمم را تعیین می کند. سپس با دستور fill ، بخش بالای مقادیر ماکزیمم (بالای نمودار) را با رنگ زرد پر کرده ایم. در دو خط آخر نیز، با دو دستور plot ، نقاط ماکزیمم را دوباره، اما این بار با رنگ آبی، رسم کرده ایم. دو عدد 28 و 29 نوشته شده در این دو خط، همان شماره نقاط نزدیک تلاقی دو نمودار است که آنها را از دیدن نمودارهای رسم شده، متوجه شده ایم.

نتیجه :

هاشور زدن (رنگی کردن) بخشی از منحنی های رسم شده با استفاده از دستور fill در متلب

کپی برداری از محتوای سایت کلیدستان، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.

خوانده شد
مبحث بالا، مفید بود و سایت کلیدستان را دوست داشتم :
محبوب کردن این مبحث در گوگل :
اون چیزی که میخواستم نبود :
سوال دارم :

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو

راهنمای دستورات متلب (MATLAB)

راهنمای دستورات متلب (MATLAB) بر اساس حرف اول دستور :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

بستن منو
۳۳
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع

آخرین ارسال های انجمن (در زمینه برنامه نویسی متلب)

آخرین ارسال های انجمن (در زمینه برنامه نویسی متلب)
انجمن تعداد پاسخ آخرین ارسال نویسنده تاریخ و زمان موضوع
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 0
faeze
faeze
امروز, ۰۱:۳۴ ق.ظ
تحلیل یک function
نرم افزار متلب (MATLAB) 0
dizgaran
dizgaran
دیروز, ۰۵:۴۱ ب.ظ
پیش بینی سری زمانی بصورت عددی
معرفی کتاب های مرتبط با نرم افزار متلب (MATLAB) 29
dizgaran
admin
دیروز, ۰۵:۱۵ ب.ظ
ارسال کتاب های آموزش متلب به ایمیل اعضای انجمن
رسم شکل در متلب (MATLAB) 0
majid1993
majid1993
دیروز, ۰۳:۵۹ ق.ظ
فوری رسم توابع در gui
پردازش تصویر در متلب (MATLAB) 4
majid1993
faride93
دیروز, ۱۲:۵۳ ق.ظ
رنگ در متلب(خیلی فوری)
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 2
erfan.shahbazi
erfan.shahbazi
۱۳۹۵/۰۱/۳۰, ۰۶:۵۴ ب.ظ
رسم نمودار 3 بعدی در متلب
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 2
Saharrf
mja1900
۱۳۹۵/۰۱/۳۰, ۰۴:۳۷ ب.ظ
runکردن در متلب
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 4
sbh400
jojolabger
۱۳۹۵/۰۱/۲۹, ۱۰:۵۷ ب.ظ
اعلام خطا در فراخوانی درایه از ماتریس
منطق فازی در متلب (MATLAB) 1
math
math
۱۳۹۵/۰۱/۲۷, ۰۲:۲۱ ب.ظ
برنامه با حلقه for
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 11
komakyar
hamidmashmool
۱۳۹۵/۰۱/۲۷, ۱۱:۱۳ ق.ظ
ساخت ماتریس با 50 سطر و 60 ستون و درایه های با اعداد تصادفی کوچکتر از 0.021 (متلب)
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 4
mohammadmehdi74
علی امیدیان
۱۳۹۵/۰۱/۲۵, ۱۰:۲۹ ب.ظ
تمرین دانشگاه
منطق فازی در متلب (MATLAB) 0
math
math
۱۳۹۵/۰۱/۲۵, ۰۳:۴۳ ب.ظ
رسم تابع زیر
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 1
m-r-v
behzad.rossoli
۱۳۹۵/۰۱/۲۵, ۱۲:۲۶ ب.ظ
سوال در مورد نوع متغیر ها در متلب
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 1
amine
Korosh.s56
۱۳۹۵/۰۱/۲۵, ۰۱:۲۷ ق.ظ
سوال مهم در متلب
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 0
زهرا موسوی
زهرا موسوی
۱۳۹۵/۰۱/۲۴, ۰۲:۱۰ ب.ظ
تمرین دانشگاه
رسم شکل در متلب (MATLAB) 0
salarsard125
salarsard125
۱۳۹۵/۰۱/۲۴, ۰۲:۰۴ ب.ظ
مشکل در رسم نمودار-عوض کردن جای محور X,Y
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 3
m-r-v
علی رجبی
۱۳۹۵/۰۱/۲۲, ۱۲:۱۳ ب.ظ
ماتریس در متلب
پردازش تصویر در متلب (MATLAB) 2
faride93
faride93
۱۳۹۵/۰۱/۲۱, ۰۷:۲۴ ب.ظ
.gif
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 1
sbh400
mgupload
۱۳۹۵/۰۱/۲۱, ۱۲:۲۲ ب.ظ
تولید تمامی حالات جایگشت
پردازش تصویر در متلب (MATLAB) 1
sbh400
faride93
۱۳۹۵/۰۱/۲۱, ۱۲:۰۶ ب.ظ
segmentation(خیلی فوری)
پردازش تصویر در متلب (MATLAB) 1
sbh400
faride93
۱۳۹۵/۰۱/۲۱, ۱۱:۵۶ ق.ظ
rgb to name
راهنمایی در مورد توابع متلب (MATLAB) 16
sbh400
zingzing2hamid
۱۳۹۵/۰۱/۲۱, ۱۱:۵۲ ق.ظ
HELP فارسی متلب - کمک خیلی فوری
پردازش تصویر در متلب (MATLAB) 1
sbh400
n.saffari
۱۳۹۵/۰۱/۲۱, ۱۱:۴۷ ق.ظ
روش درون یابی خطی در پردازش تصویر
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 1
amine
amine
۱۳۹۵/۰۱/۲۱, ۰۸:۵۵ ق.ظ
انتگرال گیری از تابع چند ضایطه ای
سیمولینک در متلب (MATLAB) 3
yakuzaturk
zahra
۱۳۹۵/۰۱/۱۹, ۰۳:۲۳ ب.ظ
گرفتن عکس با کیفیت از محیط سیمولینک
مشاهده 1000 ارسال آخر انجمن (در زمینه برنامه نویسی متلب)