بستن منو
۲۶۹
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع
مباحث اولیه برای آشنایی با متلب
بردارها و ماتریس ها در متلب
دستورهای ساده و پرکاربرد در متلب
توابع در متلب
متغیرها و تبدیل متغیرها در متلب
m-file ها در متلب
نمایش اطلاعات در خروجی متلب (پنجره commands)
رسم شکل های دو بعدی در متلب
رسم شکل های سه بعدی در متلب
رسم چند شکل با هم، در متلب
رسم شکل ها و نمودارهای خاص، در متلب
رسم شکل های هندسی ساده، در متلب
تعیین ویژگی های خط های رسم شده در شکل، در متلب
تعیین ویژگی های محورهای مختصات شکل، در متلب
نمایش متن در شکل (عنوان، توضیح و ...)، در متلب
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (قبل از رسم شکل)، در متلب
تعیین یا تغییر ویژگی های شکل (بعد از رسم شکل)، در متلب
پردازش تصویر و کار با عکس ها، در متلب
ساخت انیمیشن در متلب
عملیات های ریاضی در متلب
متغیرها و معادلات سمبلیک در متلب
رشته ها (متن ها - strings) در متلب
آرایه های سلولی (cell arrays) در متلب
خطاهای رایج در متلب
برنامه نویسی شیء گرا (object oriented programming) در متلب
سیمولینک (Simulink) در متلب
GUI در متلب
کار با فایل ها و پوشه ها ، در متلب
برنامه های متلب آماده برای دانلود
Excel و متلب
مباحث عمومی در متلب
×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

109

نویسنده

علیرضا گلمکانی ( admin )

شماره کلید
دسته کلید - دسته بندی

هاشور زدن (رنگی کردن) بخشی از منحنی های رسم شده با استفاده از دستور fill در متلب

با استفاده از دستور fill در متلب، می توانیم بخش های دلخواهی از منحنی های رسم شده را هاشور بزنیم (رنگی کنیم). دستور fill ، در واقع برای کشیدن یک چندضلعی که داخل آن با رنگ خاصی پر شده است، به کار می رود، اما ما از این قابلیت آن استفاده کرده و عمل هاشور زدن (رنگی کردن) بخش های دلخواه از شکل و منحنی ها را انجام خواهیم داد. ابتدا نحوه کشیدن چندضلعی با دستور fill را شرح می دهیم و سپس مثال های پیچیده تری را شرح می دهیم که در آنها بخش هایی از منحنی های رسم شده را به صورت هاشورزده (رنگی) در خواهیم آورد.

رسم یک چندضلعی با رنگ دلخواه با استفاده از دستور fill در متلب :

برای رسم یک چندضلعی با دستور fill در متلب، باید مختصات نقاط آن چند ضلعی را بدانیم و سپس مختصات آنها را در دو بردار X و Y بنویسیم که بردار X شامل مختصات x نقاط چندضلعی و بردار Y شامل مختصات y نقاط چند ضلعی می باشد. سپس دستور fill ، با دریافت دو بردار X و Y ، چندضلعی را رسم خواهد کرد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال

clear all
close all
clc
 
X=[1 2 4 3];
Y=[5 2 3 7];
fill(X,Y,'b');
axis([0 5 1 8])

سه خط اول، دستورات متداول برای عدم تداخل با برنامه های پیشین اجرا شده در متلب می باشند. دقت شود که با عبارت 'b' در پرانتز دستور fill ، مشخص کرده ایم که داخل چند ضلعی، با رنگ آبی پر شود. با دستور axis نیز حدود محورهای مختصات را مشخص کرده ایم.

نتیجه :

هاشور زدن (رنگی کردن) بخشی از منحنی های رسم شده با استفاده از دستور fill در متلب

هاشور زدن (رنگی کردن) بخشی از یک منحنی رسم شده با دستور fill در متلب :

گاهی پیش می آید که توسط نرم افزار متلب، یک منحنی را رسم می کنیم و پس از مشاهده آن نیاز داریم که بخشی از آن را به صورت هاشورزده (رنگی) درآوریم. به عنوان مثال فرض کنید با کدهای زیر یک منحنی را رسم کنیم :


clear all
close all
clc
 
x=0:0.1:2*pi;
y=sin(x);
plot(x,y)
axis([0 x(end) -2 2])

منظور از x(end) ، آخرین عنصر بردار x می باشد.

نتیجه :

هاشور زدن (رنگی کردن) بخشی از منحنی های رسم شده با استفاده از دستور fill در متلب

حال فرض کنید که بخواهیم بالای این منحنی را با رنگ زرد هاشور بزنیم. برای این منظور، اینگونه از دستور fill استفاده خواهیم کرد :


clear all
close all
clc
 
x=0:0.1:2*pi;
y=sin(x);
plot(x,y)
 
X=[0,x,2*pi];
Y=[2,y,2];
fill(X,Y,'y');
axis([0 x(end) -2 2])

دقت شود که در تعریف دو بردار X و Y که به دستور fill داده می شوند، از همان دو بردار x و y استفاده کرده ایم، اما علاوه بر این، به این دو بردار، دو نقطه نیز اضافه کرده ایم. این دو نقطه را با توجه به همان شکل قبل مشخص کرده ایم، یک نقطه، همان نقطه گوشه بالا سمت چپ شکل با مختصات [x,y]=[0,2] می باشد که باید مختصات آن حتما در ابتدای بردارهای X و Y قرار داده شود و نقطه دوم، همان نقطه گوشه بالا سمت راست شکل با مختصات [x,y]=[2*pi,2] می باشد که باید مختصات آن، حتما در انتهای بردارهای X و Y قرار داده شود. خوب بنابراین با نقاط تعریف شده در بردارهای X و Y ، همان فضای بسته ای که می خواستیم رنگی شود را انتخاب کرده ایم.

نتیجه :

هاشور زدن (رنگی کردن) بخشی از منحنی های رسم شده با استفاده از دستور fill در متلب

هاشور زدن (رنگی کردن) بخش های مشترک یا غیر مشترک (هر بخش دلخواه) حاصل از رسم دو منحنی :

در برخی موارد نیاز است که بخش های مشترک یا غیر مشترک حاصل از رسم دو منحنی را هاشور بزنیم (رنگی کنیم). پیچیدگی این مورد، خیلی بیشتر از حالت یک منحنی نیست و تنها باید حواسمان باشد که بخشی را که می خواهیم هاشور بزنیم به طور درست با دو بردار X و Y تعریف کنیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال

ابتدا دو منحنی را به صورت عادی رسم می کنیم :


clear all
close all
clc
 
hold on
x=0:0.1:2*pi;
y_1=sin(x);
plot(x,y_1,'+r')
 
y_2=0.5*x-1;
plot(x,y_2,'^g')
axis([0 x(end) -2 3])

نتیجه :

هاشور زدن (رنگی کردن) بخشی از منحنی های رسم شده با استفاده از دستور fill در متلب

اکنون قصد داریم بین هر دو منحنی، برای هر x ، مقدار ماکزیمم y را مشخص کرده و نقاط ماکزیمم را با رنگ آبی نمایش دهیم و همچنین بالای این مقادیر ماکزیمم (بالای نمودار) را با رنگ زرد پر کنیم. برای این منظور کدهای زیر را می نویسیم :


clear all
close all
clc
 
hold on
x=0:0.1:2*pi;
y_1=sin(x);
plot(x,y_1,'+r')
 
y_2=0.5*x-1;
plot(x,y_2,'^g')
axis([0 x(end) -2 3])
 
L=length(x);
maximum=zeros(1,L);
for nn=1:L
    maximum(nn)=max(y_1(nn),y_2(nn));
end
 
X=[0,x,2*pi];
Y=[3,maximum,3];
fill(X,Y,'y')
 
plot(x(1:28),y_1(1:28),'+b');
plot(x(29:end),y_2(29:end),'^b');

ابتدا دو نمودار را به صورت معمولی رسم کرده ایم. دستور length ، تعداد عناصر بردار را مشخص می کند. سپس برداری به نام maximum تعریف کردیم که در آن برای هر x ، مقدار ماکزیمم y از بین دو مقدار مربوط به دو منحنی، مشخص شده است. دستور max ، مقدار ماکزیمم را تعیین می کند. سپس با دستور fill ، بخش بالای مقادیر ماکزیمم (بالای نمودار) را با رنگ زرد پر کرده ایم. در دو خط آخر نیز، با دو دستور plot ، نقاط ماکزیمم را دوباره، اما این بار با رنگ آبی، رسم کرده ایم. دو عدد 28 و 29 نوشته شده در این دو خط، همان شماره نقاط نزدیک تلاقی دو نمودار است که آنها را از دیدن نمودارهای رسم شده، متوجه شده ایم.

نتیجه :

هاشور زدن (رنگی کردن) بخشی از منحنی های رسم شده با استفاده از دستور fill در متلب

کپی برداری از محتوای سایت کلیدستان، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.

خوانده شد
مبحث بالا، مفید بود و سایت کلیدستان را دوست داشتم :
محبوب کردن این مبحث در گوگل :
اون چیزی که میخواستم نبود :
سوال دارم :

دسترسی سریع

×

شماره کلید


کلید
×

شماره دسته کلید


دسته کلید
×

جستجو


جستجو

راهنمای دستورات متلب (MATLAB)

راهنمای دستورات متلب (MATLAB) بر اساس حرف اول دستور :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

بستن منو
۳۳
تعداد کلیدهای این موضوع
لیست همه کلیدهای این موضوع

آخرین ارسال های انجمن (در زمینه برنامه نویسی متلب)

آخرین ارسال های انجمن (در زمینه برنامه نویسی متلب)
انجمن تعداد پاسخ آخرین ارسال نویسنده تاریخ و زمان موضوع
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 0
Taahaa
Taahaa
امروز, ۰۵:۰۵ ب.ظ
ترسیم نمودار از ماتریس 3 در 3
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 0
morell
morell
۱۳۹۴/۱۱/۱۱, ۰۲:۲۹ ب.ظ
ارتباط سریال (متلب - MATLAB)
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 3
sara
sara
۱۳۹۴/۱۱/۰۶, ۰۱:۲۲ ب.ظ
اعداد فازی (متلب - MATLAB)
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 0
sh.ghafari
sh.ghafari
۱۳۹۴/۱۱/۰۶, ۰۱:۱۳ ق.ظ
ترسیم ماتریس جواب به صورت تصویر(هیستوگرام رنگ)
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 1
m-r-v
zahra.s
۱۳۹۴/۱۱/۰۴, ۱۲:۲۵ ب.ظ
محاسبه p-value (متلب - MATLAB)
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 2
sbh400
vsnaker5
۱۳۹۴/۱۱/۰۳, ۱۱:۵۶ ب.ظ
پروژه (متلب - MATLAB)
مباحث عمومی در متلب (MATLAB) 2
sbh400
sara.nz
۱۳۹۴/۱۱/۰۳, ۱۱:۴۹ ب.ظ
ویرایش یک فایل متنی توسط MATLAB
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 1
sbh400
MATLAB
۱۳۹۴/۱۱/۰۳, ۱۱:۴۷ ب.ظ
بدست آوردن یک حاصل بسیار بزرگ در برنامه نوشته شده (متلب - MATLAB)
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 2
m-r-v
Hamidreza
۱۳۹۴/۱۱/۰۲, ۱۰:۰۷ ب.ظ
مقدار دهی به تابع سمبلیک و نمایش خروجی بصورت نماد علمی
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 3
Hamidreza
Hamidreza
۱۳۹۴/۱۱/۰۱, ۰۳:۲۹ ب.ظ
مقدار دهی به توابع سمبلیک و نمایش خروجی ها بصورت یک عدد(نه به صورت مجموع چند عدد)
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 1
benefit
benefit
۱۳۹۴/۱۰/۲۷, ۱۰:۴۹ ب.ظ
مشکل محاسبه انتگرال ومشتق درGUI (متلب)
مباحث عمومی در متلب (MATLAB) 4
بابک
نوترینو
۱۳۹۴/۱۰/۲۷, ۰۹:۳۷ ب.ظ
توزیع یکنواخت دوبعدی
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 5
بابک
hamidmashmool
۱۳۹۴/۱۰/۲۷, ۰۹:۰۸ ب.ظ
ساخت ماتریس با 50 سطر و 60 ستون و درایه های با اعداد تصادفی کوچکتر از 0.021 (متلب)
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 1
ayaz
ehsan0281
۱۳۹۴/۱۰/۲۷, ۰۱:۵۱ ب.ظ
حل سوال با متلب - کمک کنید
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 1
sbh400
roksana6
۱۳۹۴/۱۰/۲۷, ۱۰:۳۳ ق.ظ
مقادیر و جهت اصلی ماتریس (متلب - MATLAB)
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 2
Infinity
Infinity
۱۳۹۴/۱۰/۲۴, ۱۰:۵۱ ب.ظ
اجرای پایتون در متلب
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 0
آذین
آذین
۱۳۹۴/۱۰/۲۴, ۱۰:۴۳ ب.ظ
خواندن تصویردرمطلب باfor
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 1
m-r-v
alirezatabrizi
۱۳۹۴/۱۰/۲۳, ۰۶:۵۳ ب.ظ
مشکل در تعریف متغیر وابسته به زمان (متلب - MATLAB)
رسم شکل در متلب (MATLAB) 0
ajabshiry
ajabshiry
۱۳۹۴/۱۰/۲۳, ۰۱:۲۸ ب.ظ
تغییر اندازه یا رنگ راس های یک گراف پس از رسم گراف
رسم شکل در متلب (MATLAB) 2
zhaklin
zhaklin
۱۳۹۴/۱۰/۲۰, ۰۷:۱۸ ب.ظ
رسم نمودار در متلب (رسم همزمان سه نمودار)
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 2
AbbasBhf
sorkheh
۱۳۹۴/۱۰/۲۰, ۰۴:۱۹ ب.ظ
محاسبات عددی - انتگرال و مشتق عددی (متلب - MATLAB)
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 0
880133232
880133232
۱۳۹۴/۱۰/۱۹, ۰۱:۳۱ ب.ظ
Opacity
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 2
m-r-v
mamad
۱۳۹۴/۱۰/۱۹, ۱۲:۰۳ ب.ظ
پروژه متلب
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 0
sorkheh
sorkheh
۱۳۹۴/۱۰/۱۸, ۰۹:۴۶ ب.ظ
ایجاد منو با امکانات خاص
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB) 1
admin
amir1374
۱۳۹۴/۱۰/۱۷, ۱۲:۲۳ ب.ظ
رسم معادله دو پارامتري (متلب - MATLAB)
مشاهده 1000 ارسال آخر انجمن (در زمینه برنامه نویسی متلب)