265 مبحث (کلید)


آموزش متلب (MATLAB)

شماره کلید :   109            
دسته بندی :   ( رسم شکل ) رسم شکل های دو بعدی در متلب

نویسنده :   علیرضا گلمکانی ( admin )

هاشور زدن (رنگی کردن) بخشی از منحنی های رسم شده با استفاده از دستور fill در متلب :

با استفاده از دستور fill در متلب، می توانیم بخش های دلخواهی از منحنی های رسم شده را هاشور بزنیم (رنگی کنیم). دستور fill ، در واقع برای کشیدن یک چندضلعی که داخل آن با رنگ خاصی پر شده است، به کار می رود، اما ما از این قابلیت آن استفاده کرده و عمل هاشور زدن (رنگی کردن) بخش های دلخواه از شکل و منحنی ها را انجام خواهیم داد. ابتدا نحوه کشیدن چندضلعی با دستور fill را شرح می دهیم و سپس مثال های پیچیده تری را شرح می دهیم که در آنها بخش هایی از منحنی های رسم شده را به صورت هاشورزده (رنگی) در خواهیم آورد.

رسم یک چندضلعی با رنگ دلخواه با استفاده از دستور fill در متلب :

برای رسم یک چندضلعی با دستور fill در متلب، باید مختصات نقاط آن چند ضلعی را بدانیم و سپس مختصات آنها را در دو بردار X و Y بنویسیم که بردار X شامل مختصات x نقاط چندضلعی و بردار Y شامل مختصات y نقاط چند ضلعی می باشد. سپس دستور fill ، با دریافت دو بردار X و Y ، چندضلعی را رسم خواهد کرد. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :


clear all
close all
clc
 
X=[1 2 4 3];
Y=[5 2 3 7];
fill(X,Y,'b');
axis([0 5 1 8])

سه خط اول، دستورات متداول برای عدم تداخل با برنامه های پیشین اجرا شده در متلب می باشند. دقت شود که با عبارت 'b' در پرانتز دستور fill ، مشخص کرده ایم که داخل چند ضلعی، با رنگ آبی پر شود. با دستور axis نیز حدود محورهای مختصات را مشخص کرده ایم.

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

هاشور زدن (رنگی کردن) بخشی از یک منحنی رسم شده با دستور fill در متلب :

گاهی پیش می آید که توسط نرم افزار متلب، یک منحنی را رسم می کنیم و پس از مشاهده آن نیاز داریم که بخشی از آن را به صورت هاشورزده (رنگی) درآوریم. به عنوان مثال فرض کنید با کدهای زیر یک منحنی را رسم کنیم :


clear all
close all
clc
 
x=0:0.1:2*pi;
y=sin(x);
plot(x,y)
axis([0 x(end) -2 2])

منظور از x(end) ، آخرین عنصر بردار x می باشد.

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

حال فرض کنید که بخواهیم بالای این منحنی را با رنگ زرد هاشور بزنیم. برای این منظور، اینگونه از دستور fill استفاده خواهیم کرد :


clear all
close all
clc
 
x=0:0.1:2*pi;
y=sin(x);
plot(x,y)
 
X=[0,x,2*pi];
Y=[2,y,2];
fill(X,Y,'y');
axis([0 x(end) -2 2])

دقت شود که در تعریف دو بردار X و Y که به دستور fill داده می شوند، از همان دو بردار x و y استفاده کرده ایم، اما علاوه بر این، به این دو بردار، دو نقطه نیز اضافه کرده ایم. این دو نقطه را با توجه به همان شکل قبل مشخص کرده ایم، یک نقطه، همان نقطه گوشه بالا سمت چپ شکل با مختصات [x,y]=[0,2] می باشد که باید مختصات آن حتما در ابتدای بردارهای X و Y قرار داده شود و نقطه دوم، همان نقطه گوشه بالا سمت راست شکل با مختصات [x,y]=[2*pi,2] می باشد که باید مختصات آن، حتما در انتهای بردارهای X و Y قرار داده شود. خوب بنابراین با نقاط تعریف شده در بردارهای X و Y ، همان فضای بسته ای که می خواستیم رنگی شود را انتخاب کرده ایم.

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

هاشور زدن (رنگی کردن) بخش های مشترک یا غیر مشترک (هر بخش دلخواه) حاصل از رسم دو منحنی :

در برخی موارد نیاز است که بخش های مشترک یا غیر مشترک حاصل از رسم دو منحنی را هاشور بزنیم (رنگی کنیم). پیچیدگی این مورد، خیلی بیشتر از حالت یک منحنی نیست و تنها باید حواسمان باشد که بخشی را که می خواهیم هاشور بزنیم به طور درست با دو بردار X و Y تعریف کنیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

ابتدا دو منحنی را به صورت عادی رسم می کنیم :


clear all
close all
clc
 
hold on
x=0:0.1:2*pi;
y_1=sin(x);
plot(x,y_1,'+r')
 
y_2=0.5*x-1;
plot(x,y_2,'^g')
axis([0 x(end) -2 3])

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب

اکنون قصد داریم بین هر دو منحنی، برای هر x ، مقدار ماکزیمم y را مشخص کرده و نقاط ماکزیمم را با رنگ آبی نمایش دهیم و همچنین بالای این مقادیر ماکزیمم (بالای نمودار) را با رنگ زرد پر کنیم. برای این منظور کدهای زیر را می نویسیم :


clear all
close all
clc
 
hold on
x=0:0.1:2*pi;
y_1=sin(x);
plot(x,y_1,'+r')
 
y_2=0.5*x-1;
plot(x,y_2,'^g')
axis([0 x(end) -2 3])
 
L=length(x);
maximum=zeros(1,L);
for nn=1:L
    maximum(nn)=max(y_1(nn),y_2(nn));
end
 
X=[0,x,2*pi];
Y=[3,maximum,3];
fill(X,Y,'y')
 
plot(x(1:28),y_1(1:28),'+b');
plot(x(29:end),y_2(29:end),'^b');

ابتدا دو نمودار را به صورت معمولی رسم کرده ایم. دستور length ، تعداد عناصر بردار را مشخص می کند. سپس برداری به نام maximum تعریف کردیم که در آن برای هر x ، مقدار ماکزیمم y از بین دو مقدار مربوط به دو منحنی، مشخص شده است. دستور max ، مقدار ماکزیمم را تعیین می کند. سپس با دستور fill ، بخش بالای مقادیر ماکزیمم (بالای نمودار) را با رنگ زرد پر کرده ایم. در دو خط آخر نیز، با دو دستور plot ، نقاط ماکزیمم را دوباره، اما این بار با رنگ آبی، رسم کرده ایم. دو عدد 28 و 29 نوشته شده در این دو خط، همان شماره نقاط نزدیک تلاقی دو نمودار است که آنها را از دیدن نمودارهای رسم شده، متوجه شده ایم.

نتیجه :

(matlab) آموزش متلب


مبحث بالا، مفید بود و سایت کلیدستان را دوست داشتم :
محبوب کردن این مبحث در گوگل :
اون چیزی که میخواستم نبود :
سوال دارم :
ورود ثبت نام
جستجو در عنوان کلیدها (مبحث ها) در کلیدستان
(توصیه : یک یا دو کلمه جستجو شود)

شماره کلید :راهنمای دستورات متلب بر اساس حرف اول دستور :


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

آخرین ارسال های انجمن (در زمینه برنامه نویسی متلب)
انجمن آخرین ارسال نویسنده تاریخ و زمان موضوع
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
negahban
admin
دیروز, ۱۲:۲۴ عصر
آموزش نحوه دسترسی به مطالب سایت mathworks.com برای ایرانیان
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
cloner
cloner
۱۳۹۴/۷/۱۹, ۰۹:۳۲ عصر
حل دستگاه 3 معادله و 2 مجهول(کمک فوری)
سیمولینک در متلب (MATLAB)
bita
bita
۱۳۹۴/۷/۱۷, ۰۸:۰۰ عصر
ساخت منبع سه فاز
رسم شکل در متلب (MATLAB)
afshin
afshin
۱۳۹۴/۷/۱۴, ۰۸:۵۳ عصر
کمک در مورد رسم شکل با کد دستور bar
بردارها و ماتریس ها در متلب (MATLAB)
shahramhg
shahramhg
۱۳۹۴/۷/۱۳, ۱۱:۰۶ صبح
text file
مباحث عمومی در متلب (MATLAB)
admin
BaAaroOoN
۱۳۹۴/۷/۱۳, ۰۸:۰۶ صبح
استفاده از توابع به همراه عبارات شرطی با if ، در متلب
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
admin
سعید1267
۱۳۹۴/۷/۱۰, ۰۷:۲۹ صبح
آوردن شکل در نرم افزار ورد (word) (برنامه نویسی متلب)
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
admin
Taahaa
۱۳۹۴/۷/۱۰, ۰۵:۴۳ صبح
سوال در مورد خطای function (در متلب)
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
cloner
cloner
۱۳۹۴/۷/۸, ۰۹:۲۳ عصر
تعریف متغییر
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
saeednir
s.a.m
۱۳۹۴/۷/۳, ۱۱:۴۵ صبح
خطا در برنامه متلب
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
saeednir
pinkng123
۱۳۹۴/۷/۳, ۱۱:۳۲ صبح
علامت ([]) در متلب نشانه چیست؟
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
saeednir
pinkng123
۱۳۹۴/۷/۳, ۱۱:۲۱ صبح
چطور از نموداری درمتلب عکس بگیرم؟
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
mohammad_63msh
mohammad_63msh
۱۳۹۴/۶/۳۱, ۱۱:۳۴ صبح
درخت تصمیم
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
سامرند
mo na
۱۳۹۴/۶/۳۱, ۰۱:۲۵ صبح
سوال حلقه for (در برنامه نویسی متلب)
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
icegirl01992
icegirl01992
۱۳۹۴/۶/۲۴, ۱۰:۰۸ عصر
سوال ساده!
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
pinkng123
pinkng123
۱۳۹۴/۶/۲۴, ۰۳:۱۹ عصر
وظیفه دستور SNRTHRESH = npwgnthresh(PFA,NPULS) چیست؟
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
amir7498
aghababaei1375
۱۳۹۴/۶/۲۳, ۰۶:۰۲ عصر
حل معادله دیفرانسیل در متلب (فوری)
مباحث عمومی در متلب (MATLAB)
amir7498
nima101
۱۳۹۴/۶/۲۳, ۰۵:۵۲ عصر
ضرب کردن متغیر سیمبولیک در فرمول!
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
amine
amine
۱۳۹۴/۶/۱۸, ۱۱:۰۳ عصر
بردار سمبلیک (در متلب)
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
riporter
riporter
۱۳۹۴/۶/۱۵, ۱۰:۳۴ عصر
چطوری از این حلقه یک plot بگیرم؟
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
cyrus_azizzadeh
cyrus_azizzadeh
۱۳۹۴/۶/۱۴, ۱۰:۳۶ صبح
استفاده از توابع در متلب
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
arampower
arampower
۱۳۹۴/۶/۱۰, ۰۵:۰۰ عصر
مشخص کردن چهار نقطه در مختصات قطبی در متلب
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
سامرند
شیدا خانوم 22
۱۳۹۴/۶/۲, ۱۱:۳۶ عصر
نقطه تلاقی دو خط (در برنامه نویسی اندروید)
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
MATLAB
pinkng123
۱۳۹۴/۵/۳۱, ۱۰:۳۰ عصر
کار دستور spectrum.periodogram در متلب چیست
سوال و جواب در مورد نرم افزار متلب (MATLAB)
M.S.Gol
M.S.Gol
۱۳۹۴/۵/۳۰, ۰۳:۱۵ صبح
چگونگی رسم معادلات پیچیده (در برنامه نویسی متلب)
مشاهده 1000 ارسال آخر انجمن (در زمینه برنامه نویسی متلب)