انجمن سایت کلیدستاننرمال کردن مقادیرزمان کنونی: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵، ۰۸:۱۲ ب.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: سحر
آخرین ارسال: سحر
پاسخ 1
بازدید 1397

رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نرمال کردن مقادیر

نرمال کردن مقادیر

#1
سلام دوست عزیز 
لطفا راهنمایی کنید 
در ادرس زیر
http://www.kelidestan.com/forum/showthread.php?tid=4555
نحوه نرمال کردن داده ها در متلب هست
تشکر چون کد بسیار خوبیه 
ولی باید چی کار  کنم که داده های نرمال شده به صورت دستی وارد نشوند
و خوشون وارد شوند
و یک کد هم دارم که می خوام خصوصیات بافت چند نوع میوه را بدست بیارم نمی دونم درست هست یا نه لطفا اگه برای شما امکان داره در این مورد به من کمک کنید دوست عزیز


کد:
clc;
close all;
clear all;
%%%%%%%%%%%%%%%%
Img = imread('2an.jpg');
imshow(Img);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%??? ??????? ???? ??? ?? ?? ????
% a = imresize(Img,0.25);
%Agray = rgb2gray(a);
%figure;
%imshow(Agray)
%%%%%%%%%%%%%%%%
I=rgb2gray(Img);
figure,imshow(I);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% ??????? ?? ??? ?? ??? ?? ????? ? ?????? ???? ???? ???? ???????????
%??????

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
GLCM2 = graycomatrix(I,'offset', [0 1;-1 0; -1 1; -1 -1], 'Symmetric', true,'NumLevels',256);
allst = graycoprops(GLCM2,'all')
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%????? ??? ?? ?? ?? ??  
contrastInfo = allst.Contrast;
display(contrastInfo);

energyInfo =  allst.Energy;
display(energyInfo);

homogeneityInfo = allst.Homogeneity;
display(homogeneityInfo);

correlationInfo = allst.Correlation;
display(correlationInfo);

%entropyInfo = allst.entropy;
%display(entropyInfo)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%????? ???? ??
data=ones(10,16); %Sample 2-dimensional data
filename = 'data.xlsx';
%x=[contrastInfo; correlationInfo; energyInfo; homogeneityInfo];
col_header = {'contrastInfo1','contrastInfo2','contrastInfo3','contrastInfo4',...
  'correlationInfo1','correlationInfo2','correlationInfo3',...
'correlationInfo4','energyInfo1','energyInfo2','energyInfo3',...
'energyInfo4','homogeneityInfo1','homogeneityInfo2',...
'homogeneityInfo3','homogeneityInfo4';246.642603002913 199.461087420046 368.654791023378 356.430161661826 0.979277381035021 0.983231462683239 0.969043913269275 0.970070420169451 0.0503615982523675 0.0497760555027684 0.0470730893984990 0.0471528546549713 0.552727930170200 0.547379602892966 0.512308234242167 0.517383960290966};
row_header(1:10,1)={'1'}; %???? ?? ????? 1 ?? 10 ?? ????? ??? ?????? ???? ?? ????? 1 ???
xlswrite('data1.xlsx',col_header,'Sheet1','B1'); %Write column header
xlswrite('data1.xlsx',row_header,'Sheet1','A2'); %Write row header  
% ???? ???? ??? ???? ?? ??????? ???
%???
%%%%%%%%%%%%%%%%%
%???? ???? ?? ?? ????? ???
%????
%%%%%%%%%%%%%%
x=[246.6426  199.4611  368.6548  356.4302; 0.0504    0.0498    0.0471    0.0472;0.5527  0.5474    0.5123    0.5174; 0.9793    0.9832    0.9690    0.9701];
normalize_min_max=[0 1];
x_size=size(x);
x_normalized=zeros(x_size(1),x_size(2));
x_max=max(max(x));
x_min=min(min(x));
nesbat=abs(normalize_min_max(2)-normalize_min_max(1))/(abs(x_max-x_min));
for nn=1:x_size(1)
  for mm=1:x_size(2)
      x_normalized(nn,mm)=normalize_min_max(1)+(x(nn,mm)-x_min)*nesbat;
  end
end
x_normalized
سپاسگزارم
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان