انجمن سایت کلیدستاننمایش میله اسکرول TextView (در برنامه نویسی اندروید)زمان کنونی: ۱۳۹۷/۰۳/۰۶، ۰۵:۵۰ ق.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: Ayma
آخرین ارسال: admin
پاسخ 3
بازدید 2462

رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نمایش میله اسکرول TextView (در برنامه نویسی اندروید)

نمایش میله اسکرول TextView (در برنامه نویسی اندروید)

#1
   

سلام ، من یه فرگمنت دارم که کدهای گرافیگش به این صورت هست

کد پی‌اچ‌پی:
<LinearLayout
   xmlns
:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
   
android:layout_width="match_parent"
   
android:layout_height="match_parent"
   
android:background="@android:color/white"
   
android:orientation="vertical"
 
 
   
tools:context="com.example.school.app.ViewPagerFragment.GozareshFragment">
 
   <
LinearLayout
       android
:layout_width="match_parent"
       
android:orientation="horizontal"
       
android:background="@color/divider"
       
android:paddingLeft="5dp"
       
android:paddingRight="5dp"
       
android:minHeight="?attr/actionBarSize"
       
android:layout_height="wrap_content">
 
       <
LinearLayout android:layout_width="0dp"
           
android:layout_weight="1"
           
android:orientation="horizontal"
           
android:gravity="center"
           
android:layout_height="match_parent">
           <
LinearLayout
               android
:layout_width="wrap_content"
               
android:background="@drawable/counter_background"
               
android:layout_height="wrap_content">
               <
TextView
                   android
:layout_width="wrap_content"
                   
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
                   
android:textColor="@android:color/white"
                   
android:text="223"
                   
android:layout_height="wrap_content"
                   
android:id="@+id/grp_name" />
           </
LinearLayout>
 
           <
TextView
               android
:id="@+id/header_tree_text"
               
android:layout_width="wrap_content"
               
android:layout_height="wrap_content"
               
android:textSize="16sp"
               
android:textColor="@android:color/white"
               
android:layout_marginLeft="2dp"
               
android:layout_marginStart="2dp"
               
android:text="گروه درسی :"/>
 
       </
LinearLayout>
       <
LinearLayout android:layout_width="0dp"
           
android:layout_weight="1"
           
android:orientation="horizontal"
           
android:gravity="center"
           
android:layout_height="match_parent">
           <
LinearLayout
               android
:layout_width="wrap_content"
               
android:background="@drawable/counter_background"
               
android:layout_height="wrap_content">
               <
TextView
                   android
:layout_width="wrap_content"
                   
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
                   
android:textColor="@android:color/white"
                   
android:text="45"
                   
android:layout_height="wrap_content"
                   
android:id="@+id/Teda_tekrar" />
           </
LinearLayout>
 
           <
TextView
               android
:id="@+id/header_two_text"
               
android:layout_width="wrap_content"
               
android:layout_height="wrap_content"
               
android:textSize="16sp"
               
android:textColor="@android:color/white"
               
android:layout_marginLeft="2dp"
               
android:layout_marginStart="2dp"
               
android:text="تعداد کل سوال :"/>
 
       </
LinearLayout>
       <
LinearLayout android:layout_width="0dp"
           
android:layout_weight="1"
           
android:gravity="center"
           
android:orientation="horizontal"
           
android:layout_height="match_parent">
           <
LinearLayout
               android
:layout_width="wrap_content"
               
android:background="@drawable/counter_background"
               
android:layout_height="wrap_content">
               <
TextView
                   android
:layout_width="wrap_content"
                   
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
                   
android:textColor="@android:color/white"
                   
android:text="4"
                   
android:layout_height="wrap_content"
                   
android:id="@+id/Shomare_soal" />
           </
LinearLayout>
 
           <
TextView
               android
:id="@+id/header_one_text"
               
android:layout_width="wrap_content"
               
android:layout_height="wrap_content"
               
android:textSize="16sp"
               
android:textColor="@android:color/white"
               
android:layout_marginLeft="2dp"
               
android:layout_marginStart="2dp"
               
android:text="شماره سوال: "/>
 
       </
LinearLayout>
 
   </
LinearLayout>
 
 
   <
LinearLayout
       android
:layout_width="match_parent"
       
android:orientation="vertical"
       
android:padding="5dp"
       
android:layout_height="match_parent">
       <
LinearLayout
           android
:layout_width="match_parent"
           
android:gravity="center_vertical"
           
android:orientation="horizontal"
           
android:layout_height="0dp"
           
android:padding="5dp"
           
android:layout_weight="1">
 
           <
TextView
               android
:id="@+id/page3_text_english"
               
android:layout_width="0dp"
               
android:layout_weight="6"
               
android:background="#fff5f5f5"
               
android:lines="1000"
               
android:singleLine="false"
               
android:maxLines="1000"
 
               
android:layout_height="match_parent"
 
               
android:textIsSelectable="true" />
 
 
 
       </
LinearLayout>
 
       <
LinearLayout android:layout_width="match_parent"
           
android:gravity="center_vertical"
           
android:orientation="horizontal"
           
android:layout_height="0dp"
           
android:padding="5dp"
           
android:layout_weight="1">
           <
TextView
               android
:id="@+id/page3_text_farsi"
               
android:layout_width="0dp"
               
android:background="#fff5f5f5"
               
android:layout_weight="6"
               
android:layout_height="match_parent"
               
android:singleLine="false"
               
android:maxLines="1000"
 
               
android:scrollIndicators="top" />
 
 
 
       </
LinearLayout>
 
 
       <
LinearLayout
           android
:layout_width="match_parent"
           
android:gravity="center_vertical"
           
android:orientation="horizontal"
           
android:layout_height="0dp"
           
android:padding="5dp"
           
android:layout_weight="1">
           <
Button android:layout_width="0dp"
               
android:layout_weight="1"
               
android:background="@drawable/selector_button"
               
android:text="چهارمی"
               
android:textColor="@android:color/white"
               
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
               
android:layout_height="36dp"
               
android:id="@+id/jump" />
           <
Button android:layout_width="0dp"
               
android:layout_weight="1"
               
android:text="سومی"
               
android:layout_marginLeft="5dp"
               
android:layout_marginStart="5dp"
               
android:background="@drawable/selector_button"
               
android:textColor="@android:color/white"
               
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
               
android:layout_height="36dp"
               
android:id="@+id/showanswer" />
           <
Button android:layout_width="0dp"
               
android:layout_weight="1"
               
android:text="دومی"
               
android:layout_marginRight="5dp"
               
android:layout_marginLeft="5dp"
               
android:background="@drawable/selector_button"
               
android:textColor="@android:color/white"
               
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
               
android:layout_height="36dp"
               
android:id="@+id/back" />
           <
Button android:layout_width="0dp"
               
android:layout_weight="1"
               
android:background="@drawable/selector_button"
               
android:text="اولی"
               
android:textColor="@android:color/white"
               
android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceSmall"
               
android:layout_height="36dp"
               
android:id="@+id/Next" />
 
 
       </
LinearLayout>
   </
LinearLayout>
 
 
</
LinearLayout

دو مشکل دارم:
اول اینکه   با وجودی اینکه  قابلیت اسکرول برای تکست ها باکس ها گذاشتم و تکست باکس ها اسکرول میشن اما میله
اسکرول لبه TextView نشون داده نمیشه ، اینجوری خیلی از کاربران برنامه چون میله اسکرولو نمی بینن متوجه نمیشن که می توتن محتوای
تکست رو اسکرول کنن 

دوم هم اینکه چون باکس دوم متن خیلی کمتری می گیره ، میخوام اندازه باکس دوم  یعنی باکس  پایین تر نصف بشه ، بعد به همون اندازه که باکس دوم نصف شده  باکس اول ارتفاع بیشتری بگیره اما نمی دونم چطور باید این کارو انجام بدم
پاسخ

نمایش میله اسکرول TextView (در برنامه نویسی اندروید)

#2
دوستان بابت راهنمایی ممنونم ، جواب سوال دومو پیدا کردم

کد پی‌اچ‌پی:
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
              xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
              android:layout_width="match_parent"
              android:layout_height="match_parent"
              android:background="@android:color/white"
              android:orientation="vertical"
              tools:context="com.example.school.app.ViewPagerFragment.GozareshFragment">

    <LinearLayout
        android
:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal"
        android:gravity="center_vertical"
        android:padding="10dp"
        android:minHeight="150dp">
        <TextView
            android
:id="@+id/entekhab_dars_main_text"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_weight="3"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textSize="18sp"
            android:textColor="@color/red"
            android:text="انتخاب مرحله"/>

        <ImageView
            android
:id="@+id/entekhab_dars_main_image"
            android:layout_width="80dp"
            android:layout_marginLeft="10dp"
            android:layout_height="80dp"
            android:src="@drawable/ic_toch"/>

    </LinearLayout>
    <LinearLayout android:layout_width="match_parent"
        android:orientation="vertical"
        android:layout_height="match_parent">

        <Button android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="0dp"
            android:layout_weight="1"
            android:minHeight="46dp"
            android:layout_marginLeft="20dp"
            android:layout_marginRight="20dp"
            android:layout_marginBottom="5dp"
            android:layout_marginTop="5dp"
            android:background="@drawable/selector_button"
            android:textColor="@android:color/white"
            android:text="اول"
            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
            android:id="@+id/btn1" />
        <Button android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="0dp"
            android:layout_weight="1"
            android:minHeight="46dp"
            android:layout_marginLeft="20dp"
            android:layout_marginRight="20dp"
            android:layout_marginBottom="5dp"
            android:layout_marginTop="5dp"
            android:background="@drawable/selector_button"
            android:textColor="@android:color/white"
            android:text="دوم"
            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
            android:id="@+id/btn2" />
        <Button android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="0dp"
            android:layout_weight="1"
            android:minHeight="46dp"
            android:layout_marginLeft="20dp"
            android:layout_marginRight="20dp"
            android:layout_marginBottom="5dp"
            android:layout_marginTop="5dp"
            android:background="@drawable/selector_button"
            android:textColor="@android:color/white"
            android:text="سوم"
            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
            android:id="@+id/btn3" />
        <Button android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="0dp"
            android:layout_weight="1"
            android:minHeight="46dp"
            android:layout_marginLeft="20dp"
            android:layout_marginRight="20dp"
            android:layout_marginBottom="5dp"
            android:layout_marginTop="5dp"
            android:background="@drawable/selector_button"
            android:textColor="@android:color/white"
            android:text="جهارم"
            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
            android:id="@+id/btn4" />
        <Button android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="0dp"
            android:layout_weight="1"
            android:minHeight="46dp"
            android:layout_marginLeft="20dp"
            android:layout_marginRight="20dp"
            android:layout_marginBottom="5dp"
            android:layout_marginTop="5dp"
            android:background="@drawable/selector_button"
            android:textColor="@android:color/white"
            android:text="پنجم "
            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
            android:id="@+id/btn5" />

        <Button android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="0dp"
            android:layout_weight="1"
            android:minHeight="46dp"
            android:layout_marginLeft="20dp"
            android:layout_marginRight="20dp"
            android:layout_marginBottom="5dp"
            android:layout_marginTop="5dp"
            android:background="@drawable/selector_button"
            android:textColor="@android:color/white"
            android:text="ششم "
            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
            android:id="@+id/btn6" />

        <Button android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="0dp"
            android:layout_weight="1"
            android:minHeight="46dp"
            android:layout_marginLeft="20dp"
            android:layout_marginRight="20dp"
            android:layout_marginBottom="5dp"
            android:layout_marginTop="5dp"
            android:background="@drawable/selector_button"
            android:textColor="@android:color/white"
            android:text="هفتم "
            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
            android:id="@+id/btn7" />
    </LinearLayout>
</
LinearLayout
پاسخ
 سپاس شده توسط admin

نمایش میله اسکرول TextView (در برنامه نویسی اندروید)

#3
سلام.
برای نمایش Scrollbar ، ابتدا از کلید زیر برای ساخت صفحه با قابلیت اسکرول به بالا و پایین، استفاده کنید :

کلید شماره 259

یعنی کد زیر :

کد پی‌اچ‌پی:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@drawable/background_simple_3" >

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="vertical" >

    
    </LinearLayout>
    
</ScrollView> 

اکنون باید ویژگی زیر را به ScrollView اضافه کنیم :

کد پی‌اچ‌پی:
android:fadeScrollbars="false" 

یعنی به صورت زیر :

کد پی‌اچ‌پی:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:fadeScrollbars="false" >

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="vertical" >

    
    </LinearLayout>
    
</ScrollView> 

بنابراین Scrollbar نمایش داده می شود.

------------------------

کد معادل java (برای برخی مواقع که می خواهیم ویژگی را در کد java تعریف کنیم) :

کد پی‌اچ‌پی:
ScrollView.setScrollbarFadingEnabled(false); 

bookbook 
لطفا برای درج کد، از دکمه مخصوص درج کد در ادیتور انجمن استفاده کنید.
در مورد برنامه نویسی، مدیران تنها راهنمایی می کنند و نوشتن برنامه نهایی، به عهده کاربران می باشد (اینجا محلی برای یادگیری است، نه سفارش کدنویسی).
کاربران باید ابتدا خود به خطایابی برنامه بپردازند، نه اینکه به محض دیدن خطا، کدها را در انجمن، copy و paste کرده و از مدیران انتظار بررسی داشته باشند.
پاسخ
 سپاس شده توسط Ayma


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان