انجمن سایت کلیدستانذخیره کردن حالت اصلی در برنامهزمان کنونی: ۱۳۹۷/۰۲/۰۵، ۰۷:۱۱ ب.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: Erfannj
آخرین ارسال: Erfannj
پاسخ 1
بازدید 1114

رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ذخیره کردن حالت اصلی در برنامه

ذخیره کردن حالت اصلی در برنامه

#1
سلام 
من نمی دونم باید چه کدی بنویسم که وقتی کاربر برنامه رو ارتقا داد و بعد از برنامه خارج شد در حالت اصلی بمونه
این کد های پرداخت من 
کد پی‌اچ‌پی:
package ir.GiyaHan.giyahan;

import android.content.Context;

import android.util.Log;
import utils.IabHelper;
import utils.IabResult;
import utils.Inventory;

public class 
HelperIAP  {
    public static 
IabHelper iabHelper;
    
     public static final  
String RSA "MIHNMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4G7ADCBtwKBrwC6qeSNbQW3h0SLI3+NlSKjTSrLd7cV+6gkgjy7CZFgdR+qN71UqAO0oZex1wlqxXcqFF/Awtq9l2OHa1VsOY9BbwnHHQwhEW2BZA/D+pjP9IV1iuNRIf3dUuphkZALkjOtfr+PznZW+LzIJQ/68aTkU8BIJ8P4/ITyWiIHepDBj6oXHcy+O7+BfolPtfO8uoHPOAhZLutu6kg0EWJoyNw094pxdltRaMp3GP/6iZ0CAwEAAQ==";
     
     
Context c;
     
     public static final 
String TAG "LOG";
     public static 
boolean helperIAPIsSetup;
     
     
    public static 
void iapInitalizer(Context c ){
        
        if (
iabHelper == null) {
        
         
        
        try{
        
iabHelper = new IabHelper(cRSA);
        
        
iabHelper.startSetup(new IabHelper.OnIabSetupFinishedListener() {
             public 
void onIabSetupFinished(IabResult result) {
            
                 
                 
                 
Log.d(TAG"Setup finished.");
                 

                 if (!
result.isSuccess()) {
                     
Log.d(TAG"Problem setting up In-app Billing: " result);
                 }else{
                     
helperIAPIsSetup true;
                    
                 }
             }
         });
         
        }catch(
Exception exception){
            
exception.printStackTrace();
            
        }
           }
           
    }
    
    public static 
void isUserPermium (final Context c , final IabHelper.QueryInventoryFinishedListener oQIF ){
        
        new 
Thread(new Runnable() {
            
            @
Override
            
public void run() {
                
boolean listenerCall false;
                do {
                    if (
iabHelper == null) {
                        
Log.i("Log"" == null");
                        
iapInitalizer(c);
                        
                    }
                    if (
iabHelper != null && helperIAPIsSetup ){
                        
                        
Log.i("Log""helperIAPIsSetup");
                        if (
oQIF != null){
                        
MainActivity.handler.post(new Runnable() {
                            
                            @
Override
                            
public void run() {
                                
iabHelper.queryInventoryAsync(oQIF);
                            }
                        });
                        
listenerCall true;
                        }
                }
                
            try{
                
Thread.sleep(500);
            }
            catch (
InterruptedException e){
                
e.printStackTrace();
            }
         }
                while (
helperIAPIsSetup && !listenerCall);
       }
    
    }).
start();
  }
    
    
    

و این هم کد های اسپلشم
کد پی‌اچ‌پی:
package ir.GiyaHan.giyahan;

import android.app.*;
import android.content.*;
import android.os.*;
import android.view.*;
import android.view.animation.*;
import android.widget.*;

public class 
Splash extends Activity {

    @
Override
    
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        
super.onCreate(savedInstanceState);
        
this.requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
        
setContentView(R.layout.activity_splash);
        
Animation in AnimationUtils.loadAnimation(getBaseContext(), android.R.anim.fade_in);
        
Animation sin AnimationUtils.loadAnimation(getBaseContext(), android.R.anim.slide_in_left);
        
        
in.setDuration(500);
        
sin.setDuration(500);
        
in.setStartOffset(500);
        
sin.setStartOffset(1000);
        
        
ImageView img_logo = (ImageViewfindViewById(R.id.splash_logo);
        
img_logo.startAnimation(in);
        
        
        
TextView txt_site = (TextViewfindViewById(R.id.splash_site); 
        
txt_site.startAnimation(sin);
        
        
Handler handler = new Handler();
        
handler.postDelayed(new Runnable() {
            
            @
Override
            
public void run() {

                
finish();
                
Intent next = new Intent(getBaseContext(), MainActivity.class );
                
startActivity(next);
            }
        }, 
3000);
        
        
        
    }

    

 
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان