انجمن سایت کلیدستانخط هنگام ایجاد پروژه اندروید در ایکلیپسزمان کنونی: ۱۳۹۷/۰۳/۰۳، ۰۸:۳۲ ب.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: sdk
آخرین ارسال: sdk
پاسخ 4
بازدید 2399

رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
خط هنگام ایجاد پروژه اندروید در ایکلیپس

خط هنگام ایجاد پروژه اندروید در ایکلیپس

#1
سلام

بعد از ایجاد پروژه این خطا ها رخ میدهند و اجازه تجرای پروژه داده نمیشود ؟

نقل قول:[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:75: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionButton'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:79: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionButton.CloseMode'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:84: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionButton.Overflow'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:25: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionBar.TabView'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:29: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Light.ActionBar.TabView'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:33: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionBar.TabText'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:37: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Light.ActionBar.TabText'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:41: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Light.ActionBar.TabText'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:65: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionMode.Title'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:69: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionMode.Subtitle'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:45: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Menu'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:49: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Title'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:53: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Subtitle'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:57: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Title.Inverse'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:61: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Subtitle.Inverse'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:195: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ProgressBar.Horizontal'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:199: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ProgressBar'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:114: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Spinner'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:116: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Spinner.Underlined'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:118: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Spinner'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:111: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.DropDownItem.Spinner'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:124: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ListView'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:108: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ListView.DropDown'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:129: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ListPopupWindow'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:141: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:overlapAnchor'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:146: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:overlapAnchor'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:132: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.PopupMenu'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:135: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Light.PopupMenu'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:149: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.PopupMenu.Large'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:153: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.PopupMenu.Small'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:157: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.PopupMenu.Large'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:161: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.PopupMenu.Small'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:167: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.SearchResult.Title'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:171: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.SearchResult.Subtitle'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:175: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.AutoCompleteTextView'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:94: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Toolbar.Button.Navigation'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:98: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Title'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:102: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Subtitle'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:189: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.CompoundButton.CheckBox'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:191: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.CompoundButton.RadioButton'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:62: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Button'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:177: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.RatingBar'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:179: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Button'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:181: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Button.Small'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:183: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Button.Borderless'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:185: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Button.Borderless.Colored'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:203: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.TextView.SpinnerItem'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:205: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.TextView.SpinnerItem'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:187: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ButtonBar'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:20: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:22: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Display4'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:24: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Display3'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:26: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Display2'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:28: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Display1'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:30: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Headline'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:32: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Title'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:34: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Subhead'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:36: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Body2'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:38: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Body1'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:40: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Caption'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:42: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Menu'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:60: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Button'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:46: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Inverse'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:48: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Large'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:50: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Large.Inverse'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:52: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Medium'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:54: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Medium.Inverse'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:56: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Small'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:58: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Small.Inverse'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:20: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_marginStart'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:25: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingEnd'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:24: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingStart'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:29: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_alignParentEnd'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:33: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_alignParentStart'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:37: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_toStartOf'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:42: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_toEndOf'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:41: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_toStartOf'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:47: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingEnd'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:52: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingEnd'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:51: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingStart'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:56: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingEnd'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:60: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_marginStart'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:64: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_alignParentStart'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:65: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:textAlignment'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:69: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingStart'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:73: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_marginEnd'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:77: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:textAlignment'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:26: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Theme.Material'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:34: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Theme.Material.Light'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:160: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorAccent'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:164: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorButtonNormal'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:162: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorControlActivated'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:163: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorControlHighlight'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:161: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorControlNormal'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:158: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorPrimary'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:159: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorPrimaryDark'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:171: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorAccent'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:175: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorButtonNormal'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:173: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorControlActivated'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:174: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorControlHighlight'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:172: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorControlNormal'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:169: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorPrimary'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:170: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorPrimaryDark'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:88: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorAccent'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:92: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorButtonNormal'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:90: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorControlActivated'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:91: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorControlHighlight'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:89: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorControlNormal'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:86: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorPrimary'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:87: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorPrimaryDark'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:138: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorAccent'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:142: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorButtonNormal'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:140: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorControlActivated'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:141: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorControlHighlight'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:139: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorControlNormal'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:136: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorPrimary'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:137: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorPrimaryDark'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:146: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowElevation'.
[2015-07-01 16:25:02 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:150: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowElevation'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:75: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionButton'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:79: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionButton.CloseMode'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:84: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionButton.Overflow'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:25: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionBar.TabView'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:29: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Light.ActionBar.TabView'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:33: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionBar.TabText'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:37: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Light.ActionBar.TabText'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:41: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Light.ActionBar.TabText'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:65: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionMode.Title'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:69: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionMode.Subtitle'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:45: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Menu'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:49: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Title'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:53: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Subtitle'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:57: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Title.Inverse'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:61: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Subtitle.Inverse'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:195: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ProgressBar.Horizontal'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:199: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ProgressBar'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:114: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Spinner'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:116: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Spinner.Underlined'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:118: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Spinner'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:111: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.DropDownItem.Spinner'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:124: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ListView'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:108: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ListView.DropDown'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:129: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ListPopupWindow'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:141: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:overlapAnchor'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:146: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:overlapAnchor'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:132: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.PopupMenu'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:135: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Light.PopupMenu'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:149: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.PopupMenu.Large'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:153: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.PopupMenu.Small'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:157: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.PopupMenu.Large'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:161: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.PopupMenu.Small'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:167: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.SearchResult.Title'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:171: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.SearchResult.Subtitle'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:175: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.AutoCompleteTextView'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:94: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Toolbar.Button.Navigation'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:98: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Title'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:102: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.ActionBar.Subtitle'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:189: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.CompoundButton.CheckBox'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:191: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.CompoundButton.RadioButton'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:62: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Button'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:177: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.RatingBar'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:179: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Button'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:181: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Button.Small'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:183: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Button.Borderless'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:185: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Button.Borderless.Colored'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:203: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.TextView.SpinnerItem'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:205: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.TextView.SpinnerItem'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base.xml:187: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ButtonBar'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:20: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:22: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Display4'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:24: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Display3'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:26: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Display2'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:28: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Display1'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:30: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Headline'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:32: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Title'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:34: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Subhead'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:36: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Body2'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:38: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Body1'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:40: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Caption'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:42: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Menu'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:60: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Button'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:46: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Inverse'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:48: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Large'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:50: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Large.Inverse'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:52: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Medium'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:54: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Medium.Inverse'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:56: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Small'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\styles_base_text.xml:58: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Small.Inverse'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:20: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_marginStart'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:25: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingEnd'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:24: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingStart'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:29: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_alignParentEnd'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:33: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_alignParentStart'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:37: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_toStartOf'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:42: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_toEndOf'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:41: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_toStartOf'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:47: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingEnd'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:52: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingEnd'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:51: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingStart'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:56: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingEnd'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:60: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_marginStart'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:64: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_alignParentStart'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:65: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:textAlignment'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:69: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:paddingStart'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:73: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:layout_marginEnd'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v17\styles_rtl.xml:77: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:textAlignment'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:26: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Theme.Material'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:34: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Theme.Material.Light'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:160: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorAccent'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:164: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorButtonNormal'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:162: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorControlActivated'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:163: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorControlHighlight'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:161: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorControlNormal'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:158: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorPrimary'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:159: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorPrimaryDark'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:171: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorAccent'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:175: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorButtonNormal'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:173: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorControlActivated'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:174: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorControlHighlight'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:172: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorControlNormal'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:169: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorPrimary'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:170: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorPrimaryDark'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:88: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorAccent'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:92: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorButtonNormal'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:90: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorControlActivated'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:91: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorControlHighlight'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:89: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorControlNormal'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:86: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorPrimary'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:87: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorPrimaryDark'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:138: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorAccent'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:142: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorButtonNormal'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:140: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorControlActivated'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:141: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorControlHighlight'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:139: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorControlNormal'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:136: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorPrimary'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:137: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'androidcoffeeolorPrimaryDark'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:146: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowElevation'.
[2015-07-01 16:25:03 - Javad.com] C:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\res\values-v21\themes_base.xml:150: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowElevation'.


درضمن میگه یک فایل در پوشه پلتفرم تولز وجود نداره میشه فایل های پلت فرم را قرار دهید ممنون
راهنمای کنید
پاسخ

خط هنگام ایجاد پروژه اندروید در ایکلیپس

#2
این خطا هم میده

[2015-07-01 16:45:42 - DDMS] DDMS files not found: G:\android-sdk\platform-tools\adb.exe G:\android-sdk\platform-tools\hprof-conv.exe
پاسخ

خط هنگام ایجاد پروژه اندروید در ایکلیپس

#3
سلام.
برای بطرف کردن خطاهای No resource found that matches the given name ، دو موضوع زیر را بخوانید :

http://www.kelidestan.com/forum/showthread.php?tid=5701

http://www.kelidestan.com/forum/showthread.php?tid=5887

bookbook 
لطفا برای درج کد، از دکمه مخصوص درج کد در ادیتور انجمن استفاده کنید.
در مورد برنامه نویسی، مدیران تنها راهنمایی می کنند و نوشتن برنامه نهایی، به عهده کاربران می باشد (اینجا محلی برای یادگیری است، نه سفارش کدنویسی).
کاربران باید ابتدا خود به خطایابی برنامه بپردازند، نه اینکه به محض دیدن خطا، کدها را در انجمن، copy و paste کرده و از مدیران انتظار بررسی داشته باشند.
پاسخ
 سپاس شده توسط sdk

خط هنگام ایجاد پروژه اندروید در ایکلیپس

#4
ممنون انجامدادم طبق ای آموزش ها ولی این خطا ها نییز افزئده شد به خطا های قبل ؟

کد پی‌اچ‌پی:
android-support-v7-gridlayoutUnable to resolve target 'android-7'
[2015-07-02 14:37:25 cardviewUnable to resolve target 'android-7'
[2015-07-02 14:37:25 recyclerviewUnable to resolve target 'android-7'
[2015-07-02 14:37:25 android-support-v7-paletteUnable to resolve target 'android-7'
[2015-07-02 14:37:26 Javad.zoFound 2 versions of android-support-v7-appcompat.jar in the dependency list,
[
2015-07-02 14:37:26 Javad.zobut not all the versions are identical (check is based on SHA-1 only at this time).
[
2015-07-02 14:37:26 Javad.zoAll versions of the libraries must be the same at this time.
[
2015-07-02 14:37:26 Javad.zoVersions found are:
[
2015-07-02 14:37:26 Javad.zoPathC:\Users\MARKAZI\workspace\Ass\support-library-appcompat-v7\libs\android-support-v7-appcompat.jar
[2015-07-02 14:37:26 Javad.zo]     Length343731
[2015-07-02 14:37:26 Javad.zo]     SHA-13d62997c154488738d1367406fb7ac6074f992e2
[2015-07-02 14:37:26 Javad.zoPathC:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\libs\android-support-v7-appcompat.jar
[2015-07-02 14:37:26 Javad.zo]     Length586330
[2015-07-02 14:37:26 Javad.zo]     SHA-16320cadeeae06d913978807ee787e9fafac77a27
[2015-07-02 14:37:26 Javad.zoJar mismatchFix your dependencies
[2015-07-02 14:37:27 Javad.zoFound 2 versions of android-support-v7-appcompat.jar in the dependency list,
[
2015-07-02 14:37:27 Javad.zobut not all the versions are identical (check is based on SHA-1 only at this time).
[
2015-07-02 14:37:27 Javad.zoAll versions of the libraries must be the same at this time.
[
2015-07-02 14:37:27 Javad.zoVersions found are:
[
2015-07-02 14:37:27 Javad.zoPathC:\Users\MARKAZI\workspace\Ass\support-library-appcompat-v7\libs\android-support-v7-appcompat.jar
[2015-07-02 14:37:27 Javad.zo]     Length343731
[2015-07-02 14:37:27 Javad.zo]     SHA-13d62997c154488738d1367406fb7ac6074f992e2
[2015-07-02 14:37:27 Javad.zoPathC:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\libs\android-support-v7-appcompat.jar
[2015-07-02 14:37:27 Javad.zo]     Length586330
[2015-07-02 14:37:27 Javad.zo]     SHA-16320cadeeae06d913978807ee787e9fafac77a27
[2015-07-02 14:37:27 Javad.zoJar mismatchFix your dependencies
[2015-07-02 14:37:33 Javad.zoFound 2 versions of android-support-v7-appcompat.jar in the dependency list,
[
2015-07-02 14:37:33 Javad.zobut not all the versions are identical (check is based on SHA-1 only at this time).
[
2015-07-02 14:37:33 Javad.zoAll versions of the libraries must be the same at this time.
[
2015-07-02 14:37:33 Javad.zoVersions found are:
[
2015-07-02 14:37:33 Javad.zoPathC:\Users\MARKAZI\workspace\Ass\support-library-appcompat-v7\libs\android-support-v7-appcompat.jar
[2015-07-02 14:37:33 Javad.zo]     Length343731
[2015-07-02 14:37:33 Javad.zo]     SHA-13d62997c154488738d1367406fb7ac6074f992e2
[2015-07-02 14:37:33 Javad.zoPathC:\Users\MARKAZI\workspace\appcompat_v7\libs\android-support-v7-appcompat.jar
[2015-07-02 14:37:33 Javad.zo]     Length586330
[2015-07-02 14:37:33 Javad.zo]     SHA-16320cadeeae06d913978807ee787e9fafac77a27
[2015-07-02 14:37:33 Javad.zoJar mismatchFix your dependencies 
 
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان