انجمن سایت کلیدستاندانلود فایل و کنسل کردن دانلودزمان کنونی: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱، ۰۴:۱۴ ب.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: salar1298
آخرین ارسال: salar1298
پاسخ 1
بازدید 1209

رتبه موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
دانلود فایل و کنسل کردن دانلود

دانلود فایل و کنسل کردن دانلود

#1
با سلام و خسته نباشید خدمت مدیر محترم.
من نرم افزاری دارم طبق آموزش های قبلی شما در اون کدی استفاده کردم که فایل رو دانلود می کنه و در حافظه ی گوشی ذخیره می کنه.
فقط مشکل اینجاست که وقتی کاربر روی صفحه (خارج از دیالوگ بار) کلیک می کنه دانلود کنسل می شه.
توی کدهایی که به کار بردین در قسمت اول عبارت
کد پی‌اچ‌پی:
mProgressDialog.setCancelable(true); 
هست که وقتی اون رو فلس می کنم کاربر با کلیک کردن روی صفحه دانلود رو قطع نمی کنه.
ولی مشکل اینجاست که با روشی نمی تونه دانلود رو قطع کنه.
می خواستم بپرسم ایا روشی وجود داره که یک باتون به دیالوگ دانلود اضافه کنم یا با فشار دادن دکمه ی بک گوشی یک پیام نمیش بده که دانلود قطع بشه یا نه.
نحوه ی استفاده از دکمه ی بک رو بلدم و استفاده از دیالوگ رو هم تا حدودی بلدم.
فقط اگه می شه راهنماییم کنید که چطوری دکمه ی بک رو در کد زیر معرفی کنم تا موقع اجرا شدن کد دانلود (وقتی که کد های صفحه غیر فعال می شوند) اونم اجرا بشه.
برای دانلود هم از کد زیر استفاده کردم

کد پی‌اچ‌پی:
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;

import android.app.Activity;
import android.app.ProgressDialog;
import android.content.Context;
import android.content.DialogInterface;
import android.content.Intent;
import android.net.Uri;
import android.os.AsyncTask;
import android.os.Bundle;
import android.os.PowerManager;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;

public class 
Subject_2 extends Activity {
       
        public 
ProgressDialog mProgressDialog;

        @
Override
        
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
                
super.onCreate(savedInstanceState);
                
setContentView(R.layout.subject_2);
                
Button b00=(ButtonfindViewById(R.id.button1); 
                
b00.setOnClickListener(new OnClickListener() {
                    
                    @
Override
                    
public void onClick(View v) {

                        
mProgressDialog = new ProgressDialog(Subject_2.this); // MainActivity = activity name
                        
mProgressDialog.setMessage("در حال دانلود فایل ...");
                        
mProgressDialog.setIndeterminate(true);
                        
mProgressDialog.setProgressStyle(ProgressDialog.STYLE_HORIZONTAL);
                        
mProgressDialog.setCancelable(true);

                        
// execute this when the downloader must be fired
                        
final DownloadTask downloadTask = new DownloadTask(Subject_2.this); // MainActivity = activity name
                        
downloadTask.execute("http://uploadboy.com/direct/83dr0064vbhk.html"); // the url to the file you want to download
                       
                        
mProgressDialog.setOnCancelListener(new DialogInterface.OnCancelListener() {
                            @
Override
                            
public void onCancel(DialogInterface dialog) {
                                
downloadTask.cancel(true);
                            }
                        });
                }

               
                
// usually, subclasses of AsyncTask are declared inside the activity class.
                // that way, you can easily modify the UI thread from here
                
class DownloadTask extends AsyncTask<StringIntegerString> {

                    private 
Context context;

                    public 
DownloadTask(Context context) {
                        
this.context context;
                    }

                    @
Override
                    
protected String doInBackground(String... sUrl) {
                        
// take CPU lock to prevent CPU from going off if the user
                        // presses the power button during download
                        
PowerManager pm = (PowerManagercontext.getSystemService(Context.POWER_SERVICE);
                        
PowerManager.WakeLock wl pm.newWakeLock(PowerManager.PARTIAL_WAKE_LOCK,
                             
getClass().getName());
                        
wl.acquire();

                        try {
                            
InputStream input null;
                            
OutputStream output null;
                            
HttpURLConnection connection null;
                            try {
                                
URL url = new URL(sUrl[0]);
                                
connection = (HttpURLConnectionurl.openConnection();
                                
connection.connect();

                                
// expect HTTP 200 OK, so we don't mistakenly save error report
                                // instead of the file
                                
if (connection.getResponseCode() != HttpURLConnection.HTTP_OK)
                                     return 
"Server returned HTTP " connection.getResponseCode()
                                         + 
" " connection.getResponseMessage();

                                
// this will be useful to display download percentage
                                // might be -1: server did not report the length
                                
int fileLength connection.getContentLength();

                                
// download the file
                                
input connection.getInputStream();
                                
output = new FileOutputStream("/sdcard/kingo root.zip");  //   /sdcard/file_name.extension

                                
byte data[] = new byte[4096];
                                
long total 0;
                                
int count;
                                while ((
count input.read(data)) != -1) {
                                    
// allow canceling with back button
                                    
if (isCancelled())
                                        return 
null;
                                    
total += count;
                                    
// publishing the progress....
                                    
if (fileLength 0// only if total length is known
                                        
publishProgress((int) (total 100 fileLength));
                                    
output.write(data0count);
                                }
                            } catch (
Exception e) {
                                return 
e.toString();
                            } 
finally {
                                try {
                                    if (
output != null)
                                        
output.close();
                                    if (
input != null)
                                        
input.close();
                                }
                                catch (
IOException ignored) { }

                                if (
connection != null)
                                    
connection.disconnect();
                            }
                        } 
finally {
                            
wl.release();
                        }
                        return 
null;
                    }
                   
                    @
Override
                    
protected void onPreExecute() {
                        
super.onPreExecute();
                        
mProgressDialog.show();
                    }

                    @
Override
                    
protected void onProgressUpdate(Integer... progress) {
                        
super.onProgressUpdate(progress);
                        
// if we get here, length is known, now set indeterminate to false
                        
mProgressDialog.setIndeterminate(false);
                        
mProgressDialog.setMax(100);
                        
mProgressDialog.setProgress(progress[0]);
                    }

                    @
Override
                    
protected void onPostExecute(String result) {
                        
mProgressDialog.dismiss();
                        if (
result != null)
                            
Toast.makeText(context,"دانلود ناموفق : "+resultToast.LENGTH_LONG).show();
                        else
                            
Toast.makeText(context,"فایل در کارت حافظه ی شما ذخیره شد"Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    }
                
                    }
                });
                
/// end
                
Button b001=(ButtonfindViewById(R.id.button2); 
                
b001.setOnClickListener(new OnClickListener() {
                    
                    @
Override
                    
public void onClick(View v) {

                        
mProgressDialog = new ProgressDialog(Subject_2.this); // MainActivity = activity name
                        
mProgressDialog.setMessage("در حال دانلود فایل ...");
                        
mProgressDialog.setIndeterminate(true);
                        
mProgressDialog.setProgressStyle(ProgressDialog.STYLE_HORIZONTAL);
                        
mProgressDialog.setCancelable(true);
                     
                            
                       
                        
// execute this when the downloader must be fired
                        
final DownloadTask downloadTask = new DownloadTask(Subject_2.this); // MainActivity = activity name
                        
downloadTask.execute("http://uploadboy.com/direct/h5t2pwpwtgaz.html"); // the url to the file you want to download
                       
                        
mProgressDialog.setOnCancelListener(new DialogInterface.OnCancelListener() {
                            @
Override
                            
public void onCancel(DialogInterface dialog) {
                                
downloadTask.cancel(true);
                            }
                        });
                }

               
                
// usually, subclasses of AsyncTask are declared inside the activity class.
                // that way, you can easily modify the UI thread from here
                
class DownloadTask extends AsyncTask<StringIntegerString> {

                    private 
Context context;

                    public 
DownloadTask(Context context) {
                        
this.context context;
                    }

                    @
Override
                    
protected String doInBackground(String... sUrl) {
                        
// take CPU lock to prevent CPU from going off if the user
                        // presses the power button during download
                        
PowerManager pm = (PowerManagercontext.getSystemService(Context.POWER_SERVICE);
                        
PowerManager.WakeLock wl pm.newWakeLock(PowerManager.PARTIAL_WAKE_LOCK,
                             
getClass().getName());
                        
wl.acquire();

                        try {
                            
InputStream input null;
                            
OutputStream output null;
                            
HttpURLConnection connection null;
                            try {
                                
URL url = new URL(sUrl[0]);
                                
connection = (HttpURLConnectionurl.openConnection();
                                
connection.connect();

                                
// expect HTTP 200 OK, so we don't mistakenly save error report
                                // instead of the file
                                
if (connection.getResponseCode() != HttpURLConnection.HTTP_OK)
                                     return 
"Server returned HTTP " connection.getResponseCode()
                                         + 
" " connection.getResponseMessage();

                                
// this will be useful to display download percentage
                                // might be -1: server did not report the length
                                
int fileLength connection.getContentLength();

                                
// download the file
                                
input connection.getInputStream();
                                
output = new FileOutputStream("/sdcard/V root.zip");  //   /sdcard/file_name.extension

                                
byte data[] = new byte[4096];
                                
long total 0;
                                
int count;
                                while ((
count input.read(data)) != -1) {
                                    
// allow canceling with back button
                                    
if (isCancelled())
                                        return 
null;
                                    
total += count;
                                    
// publishing the progress....
                                    
if (fileLength 0// only if total length is known
                                        
publishProgress((int) (total 100 fileLength));
                                    
output.write(data0count);
                                }
                            } catch (
Exception e) {
                                return 
e.toString();
                            } 
finally {
                                try {
                                    if (
output != null)
                                        
output.close();
                                    if (
input != null)
                                        
input.close();
                                }
                                catch (
IOException ignored) { }

                                if (
connection != null)
                                    
connection.disconnect();
                            }
                        } 
finally {
                            
wl.release();
                        }
                        return 
null;
                    }
                   
                    @
Override
                    
protected void onPreExecute() {
                        
super.onPreExecute();
                        
mProgressDialog.show();
                    }

                    @
Override
                    
protected void onProgressUpdate(Integer... progress) {
                        
super.onProgressUpdate(progress);
                        
// if we get here, length is known, now set indeterminate to false
                        
mProgressDialog.setIndeterminate(false);
                        
mProgressDialog.setMax(100);
                        
mProgressDialog.setProgress(progress[0]);
                    }

                    @
Override
                    
protected void onPostExecute(String result) {
                        
mProgressDialog.dismiss();
                        if (
result != null)
                            
Toast.makeText(context,"دانلود ناموفق : "+resultToast.LENGTH_LONG).show();
                        else
                            
Toast.makeText(context,"فایل در کارت حافظه ی شما ذخیره شد"Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    }
                
                    }
                });
               
                
        }
        
        


با تشکر از رانمایی های شما
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان