انجمن سایت کلیدستانsparse matrixزمان کنونی: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷، ۰۴:۰۲ ق.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: search
آخرین ارسال: 4i469x
پاسخ 5
بازدید 5760

رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
sparse matrix

sparse matrix

#1
لطفا برنامه ای بنویسید که یک ماتریس تنک را گرفته عناصر مخالف صفر و شماره ستونهای مربوط به آنها و اولین عنصر مخالف صفر هر ستون را نمایش دهد. و بالعکس این اطلاعات را بگیرد و ماتریس را نمایش دهد.
پاسخ

sparse matrix

#2
برنامه زیر ماتریس ورودی رو میگیره و عناصر غیر صفر ، تعداد این عناصر ، ردیف و ستون عناصر غیرصفر ، و در نهایت ماتریس b که حاوی اولین درایه غیرصفر از هر ستون است را نمایش میده.

کد:
clc;close all;
m=input('please input your matrix : ');
% specify data of matrix that they are nonzeros,,,,,,,non_zero_data
non_zero_data=nonzeros(m)
% specify number of nonzeros data,,,,,,,,,,,,,non_zero_number
non_zero_number=nnz(m)
% specify row and column data that they are nonzeros,,,,,,,,,,row & column
[row,column]=find(m~=0)
% specify first nonzeros data from each column,,,,,,,,,b
[m1 m2]=size(m);
b=[];
for i=1:m2
n=m(:,i);
n=nonzeros(n).';
n1=n(1);
b=[b n1];
end
b

 در صورتی که سوالی در ادامه داشتید هم در اینجا و هم به صورت پیام در اینباکس من قرار بدید تا متوجه بشم. برای قسمت دوم سوالتون باید این رو در نظر بگیرید که درایه های غیر صفر و ردیف و ستون و همین طور تعداد ردیف و ستون ماتریس باید مشخص باشه تا بتونیم ماتریس رو بسازیم. 
دوست دارم زندگی رو . . . 
پاسخ
 سپاس شده توسط admin

sparse matrix

#3
باسلام وتشکر
ببخشید من نمونه برنامه رو که میخواهم براتون میفرستم.من چیزی ازش نفهمیدم لطفا اجراش کنید. اگر ممکنه همین برنامه را برای ستونها هم بنویسید. 

کد:
function [rp ci ai ncol]=sparse_to_csr(A,varargin)
% SPARSE_TO_CSR Convert a sparse matrix into compressed row storage arrays
%
% [rp ci ai] = sparse_to_csr(A) returns the row pointer (rp), column index
% (ci) and value index (ai) arrays of a compressed sparse representation of
% the matrix A.
%
% [rp ci ai] = sparse_to_csr(i,j,v,n) returns a csr representation of the
% index sets i,j,v with n rows.
%
% Example:
% A=sparse(6,6); A(1,1)=5; A(1,5)=2; A(2,3)=-1; A(4,1)=1; A(5,6)=1;
% [rp ci ai]=sparse_to_csr(A)

error(nargchk(1, 5, nargin, 'struct'))
retc = nargout>1; reta = nargout>2;
if nargin>1
if nargin>4, ncol = varargin{4}; end
nzi = A; nzj = varargin{1};
if reta && length(varargin) > 2, nzv = varargin{2}; end
if nargin<4, n=max(nzi); else n=varargin{3}; end
nz = length(A);
if length(nzi) ~= length(nzj), error('gaimc:invalidInput',...
'length of nzi (%i) not equal to length of nzj (%i)', nz, ...
length(nzj));
end
if reta && length(varargin) < 3, error('gaimc:invalidInput',...
'no value array passed for triplet input, see usage');
end
if ~isscalar(n), error('gaimc:invalidInput',...
['the 4th input to sparse_to_csr with triple input was not ' ...
'a scalar']);
end
if nargin < 5, ncol = max(nzj);
elseif ~isscalar(ncol), error('gaimc:invalidInput',...
['the 5th input to sparse_to_csr with triple input was not ' ...
'a scalar']);
end
else
n = size(A,1); nz = nnz(A); ncol = size(A,2);
retc = nargout>1; reta = nargout>2;
if reta, [nzi nzj nzv] = find(A);
else [nzi nzj] = find(A);
end
end
if retc, ci = zeros(nz,1); end
if reta, ai = zeros(nz,1); end
rp = zeros(n+1,1);
for i=1:nz
rp(nzi(i)+1)=rp(nzi(i)+1)+1;
end
rp=cumsum(rp);
if ~retc && ~reta, rp=rp+1; return; end
for i=1:nz
if reta, ai(rp(nzi(i))+1)=nzv(i); end
ci(rp(nzi(i))+1)=nzj(i);
rp(nzi(i))=rp(nzi(i))+1;
end
for i=n:-1:1
rp(i+1)=rp(i);
end
rp(1)=0;
rp=rp+1;
پاسخ

sparse matrix

#4
با سلام
اگر امکان داره قسمت دوم این برنامه را نیز بنویسید یعنی تعداد سطر وستون ماتریس و همراه با اطلاعات فوق را بگیرد و ماتریس رانمایش دهد.
پاسخ

sparse matrix

#5
سلام ، کدی رو که نوشتید رو متوجه نشدم و منظور از اسپارس ماتریس رو نمیفهمم. ولی قسمت دوم سوال پست اولتون به صورت زیر است ، الیته دقت کنید برای وارد کردن عناصر غیرصفر ماتریس باید حتما شماره سطر و ستون و مقدار درایه به طوذ هماهنگ وارد شود مثلا اگر سطر 1 و ستون 2 دارای درایه 4 است و بخواهیم این اعداد رو وارد کنیم باید همه این اطلاعات در یک فاز وارد شوند یعنی موقعیت اونها در ماتریس های ورودی در قسمتهای برنامه که پرسیده میشه با هم هماهنگ باشه و مثلا همه این اطلاعات به عنوان درایه اول ماتریس های ورودی وارد بشن. بعد از کد مثالی میزنم که مشخص بشه.

کد:
clc;close all;
s1=input('please input row number of matrix:');
s2=input('please input column number of matrix:');
s=zeros(s1,s2);
s3=input('please input row number of nonzeros components:');
s4=input('please input column number of nonzeros components:');
s5=input('please input nonzeros components that input them in 2 pervious sentences :');
for i=1:length(s3)
s(s3(i),s4(i))=s5(i);
end
s

مثال : ماتریس زیر رو داریم :

کد:
s =
1 0 0 0 0 0 0
2 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

حال برای وارد کردن اطلاعات در قسمت های مختلف برنامه در حین اجرا به صورت زیر عمل میکنیم:

کد:
please input row number of matrix:3
please input column number of matrix:7
please input row number of nonzeros components:[1,2,2]
please input column number of nonzeros components:[1,1,2]
please input nonzeros components that input them in 2 pervious sentences :[1,2,3]
دوست دارم زندگی رو . . . 
پاسخ
 سپاس شده توسط admin


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان