انجمن سایت کلیدستانکمکزمان کنونی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۰، ۰۲:۱۹ ب.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: mohandes
آخرین ارسال: mohandes
پاسخ 1
بازدید 1837

رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کمک

کمک

#1
سلام دوستان عزیز
من به کمک شدید نیاز دارم
خواهش میکنم اگه میتونید کمکم کنید

من چیزی از مطلب نمیدونم و باید برنامه بنویسم!!
این برنامه ای هست که باید بنویسم:


فرض کنید X متغیر تصادفی با توزیع رایلی، با پارامتر σ =1 باشد، و Y=X^2
1- ابتدX را تولید کنید. (تعداد نمونه شبیه سازي را برابر با n_sample=1000 بگیرید) راهنمایی: از توزیع نرمال کمک بگیرید، اما از randn استفاده نکنید.
2- Yرا تولید کنید.
3- خروجی تابع hist را برای Y با تعداد بازه دلخواه اما مناسب بدست آورید (رسم هیستوگرام مدنظر نیست، در این مرحله خروجی هدف است.)
4- خروجی مدنظر مرحله قبل را با کدنویسی بدست آورید
5- خروجیهاي hist را با کدنویسی مناسب و با دستور plot رسم کنید. در این مرحله میتوانید pdf توزیع را مشاهده کنید
6- نمودار pdf توزیع را با استفاده از فرمول pdf توزیع، نوشتن کد مناسب، و بازهبندي خطی مناسب (براي محورx) برروي نمودار قبلی رسم کنید. پیشنهاد میشود رنگ مشاهده و شیوهي خط این نمودار را با نمودار مرحله قبل متفاوت انتخاب کنید.
7- چه توزیعی را شبیهسازي کردهاید?
8- امیدریاضی ( (E(Y ) را با کدنویسی بدست آورید (از دستور mean استفاده نکنید) و آن را همراه با میانگینی که براي توزیع از نظر تئوري بدست میآید، در خط فرمان MATLAB نمایش دهید. مقدار خطا را نیز نمایش دهید.
9- امیدریاضی را با استفاده از قضیه اساسی امیدریاضی، - براي متغیر شبیهسازي شده- بدست آورید
10- واریانس (σ^2 ) را با کدنویسی بدست آورید (از دستور var استفاده نکنید) و آنرا همراه با واریانسی که براي توزیع از نظر تئوري بدست میآید، در خط فرمان MATLAB نمایش دهید. مقدار خطا را نیز نمایش دهید
11- مقدار CDF تابع را با استفاده از خروجی تابع hist و مقداري کدنویسی بدست آورید. (راهنمایی: از شیوههاي انتگرالگیري عددي - در درس محاسبات عددي - ایده بگیرید.)
12- CDFتابع را با استفاده از فرمول رسم کنید
13- مراحل را براي n_sample=10000 و n_sample=100000 تکرار کنید.
به ازاي n_sample=10000 مراحل 1 تا 10 را براي σ= 1/radikal 2 تکرار کنید. 

 

 
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان