×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

Biology

توضیحات

اطلاعات مفیدی در زمینه زیست شناسی.
برخی از مطالب تنها در نسخه غیررایگان در دسترس می باشند.

توضیحات

The following topics are covered in this app:

• Introduction to Biology
• Chemistry of Life
• Cell & Cell Theory
• Tissues
• Mitosis & Meiosis
• Cell Components
• Cell Powerhouse
• Cell Metabolism
• Cell DNA
• Photosynthesis
• Geneticsبرنامه های مشابه