×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

Fuel Calculator

توضیحات

محاسبه گر سوخت برای راننده ها.
کمک به محاسبه هزینه سوخت، میزان سوخت لازم برای سفر و ...

توضیحات

The useful application “Fuel Calculator” was created specially for drivers.
This app will help you to calculate:
- fuel consumption of your car;
- fuel cost and fuel volume, necessary for trip;
- distance, which you can drive after refueling.
Different units - mpgUS, mpgImp, km/l, l/100km etc.
Usability is the main feature of the application.
Install “Fuel Calculator” for simplification of fuel calculations.

Key words: fuel economy, consumption, trip

آخرین تغییرات

bug fixes

اجازه های دسترسی

  • Allows applications to open network sockets.
  • Allows applications to access information about networks


برنامه های مشابه