×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

Super-Bright LED Flashlight

توضیحات

Super-Bright LED Flashlight instantly turns your device into a bright flashlight. The ultimate lighting tool takes full advantage of the LED light. Strobe/Blinking Mode is also supported and it's FREE!

Features:
- Super Bright Flashlight - Guaranteed!
- Convenient - Switch On/Off the light just like using a real flashlight
- Strobe/Blinking Mode supported - Blinking frequency adjustable
- Stunning graphics - This is the most beautiful flashlight you can get in hand!


Enjoy!

اجازه های دسترسی

  • RECEIVE (نامعلوم)


برنامه های مشابه