×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

WhatSmileys: best chat smileys

توضیحات

مجموعه ای از شکلک های متنوع که می توانید به اشتراک بگذارید یا در سایر برنامه گوشی اندروید خود از آنها استفاده کنید.

توضیحات

آخرین تغییرات

اجازه های دسترسی

  • Allows an application to write to external storage.
  • Allows an application to open windows using the type TYPE_SYSTEM_ALERT, shown on top of all other applications.
  • Allows an application to get information about the currently or recently running tasks.
  • Allows an application to receive the ACTION_BOOT_COMPLETED that is broadcast after the system finishes booting.
  • Allows applications to open network sockets.
  • Allows applications to access information about networks


برنامه های مشابه