×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

Apk Installer

توضیحات

Quick and easy way to install apk files on your sd card. Search your sd card for apps to install.

Delete file (apks, folders)
Email
Copy
Install apks
Browse folders

SEO: apk installer, app installer, installer

اجازه های دسترسی

  • Allows an application to write to external storage.
  • Allows applications to open network sockets.
  • Allows applications to access information about networks


برنامه های مشابه