×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

Google Reader Clone | News+

توضیحات

Google Reader was the most popular service for reading feeds. This extension allows you to use services that has the same API as Google Reader. It requires News+ to work with.

News+: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.noinnion.android.newsplus

آخرین تغییرات

* New: Hide icon from launcher drawer
* Changed: New logo

اجازه های دسترسی

  • Allows applications to open network sockets.
  • Allows applications to access information about networks
  • Allows an application to read the low-level system log files.
  • Allows an application to write to external storage.


برنامه های مشابه

برنامه های دیگر توسعه دهنده