×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

Math Hero

توضیحات

یک بازی اندروید ساده از عملیات های ریاضی که باید آنها را به سرعت بررسی کنید.

توضیحات

As soon as possible solve the arithmetic problem during fixed time.
Plus , Minus , multiplication

اجازه های دسترسی

  • Allows applications to open network sockets.
  • Allows applications to access information about networks
  • Allows using PowerManager WakeLocks to keep processor from sleeping or screen from dimming (هشدار سطح پایین)


برنامه های دیگر توسعه دهنده