×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

Muslim Daily Duas

توضیحات

List of daily duas is contain daily duas for muslim, the application features is :
1. Arabic text of dua
2. Meaning
3. Transliteration
4. Dua Source
5. Bookmark

آخرین تغییرات

Versi 3.0.1-3.02 :
- Fix bug
Versi 3.0 :
- Material Design
Versi 1.1.1 :
- Perbaikan indeks doa
- Penambahan doa

اجازه های دسترسی

  • Allows applications to open network sockets.
  • Allows applications to access information about networks


برنامه های مشابه

برنامه های دیگر توسعه دهنده