×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

Photo Water Reflection

توضیحات

Photo Water Reflection creates the best Water Reflection animations from any of your photos and lets you share the animated water reflection movies (In Animated Gif Format) with friends and family.


Photo Water Reflection is the way to create reflections with your photos that you take or from Facebook Photos and lets you share Animated Water Reflection Gif's with friends and family. Photo Water Reflection created Best animated gif's without any water mark.

آخرین تغییرات

Version 1.1:
1. Memory Optimized for every device.
2. Improved User Interface.

اجازه های دسترسی

  • Allows applications to open network sockets.
  • Allows applications to access information about networks
  • Allows an application to write to external storage.


برنامه های مشابه

برنامه های دیگر توسعه دهنده