×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

Dancing Elephant

توضیحات

Elephant dances for you with awesome disco music shaking it for you.

Shake the phone and elephant dances to the Disco music for you.

Kids love elephant dancing and shaking for the disco music tunes.

Why look for Talking Animals when you can have dancing Animals? Elephant will dance for you.

Dance Elephant dance. Dancing animals make awesome entertaining view for kids and adults alike. The elephant moves are entertaining to both adults and kids. Real Party Entertainer.

The Ninja elephant comes in three styles: Christmas Santa Elephant, Silly Elephant, Cowboy elephant. The Fruit lover now has more styles and more moves.

Dancing Elephant is a Product of Dexati LLC.

آخرین تغییرات

New Elephants with more dancing moves and more fun.

اجازه های دسترسی

  • Allows applications to open network sockets.
  • Allows applications to access information about networks


برنامه های مشابه

برنامه های دیگر توسعه دهنده