×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

Boxing Cat

توضیحات

Boxing Cat is here to entertain you with Boxing Skill and fight you in the Ring. Boxing Cat knows all the boxing moves is known to be a fierce fighter in the ring.

Boxing Cat Shows off his move and challenges you for a fight in the ring. As you hit Boxing Cat, He will react and fight with you in the ring. Boxing cat is the most entertaining cat with fighting moves and reacts with funny cat sounds as you fight with the cat.

This is no ordinary talking silly cat, This is Hero Cat with his boxing moves.

اجازه های دسترسی

  • Allows applications to open network sockets.
  • Allows applications to access information about networks


برنامه های مشابه

برنامه های دیگر توسعه دهنده