×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

HTML Page Source Viewer

توضیحات

Features:
- Character encoding auto-detection (Shift_JIS, EUC-JP, UTF-8)
- Two way to input URL (Direct input, via Intent)
- Save contents to SD card.
- Share content using intent.
- URL History.
- Search.
- View response header.

اجازه های دسترسی

  • Allows applications to open network sockets.
  • Allows applications to access information about networks
  • Allows an application to write to external storage.


برنامه های مشابه

برنامه های دیگر توسعه دهنده