×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

Email

توضیحات

All your emails through one app!
This app supports most used email services.
It is fast, lightweight and very small.
It only needs internet permission.

آخرین تغییرات

This email version is much faster.

اجازه های دسترسی

  • Allows applications to open network sockets.
  • Allows applications to access information about Wi-Fi networks
  • Allows applications to access information about networks


برنامه های مشابه

برنامه های دیگر توسعه دهنده