×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

Flying TinTin

توضیحات

با اشاره بر روی صفحه، به تن تن کمک کنید که به پرواز خود ادامه بدهد و به موانع برخورد نکند.

توضیحات

Join the aviator on an epic adventure and evade through obstacles to beat the best score.

If you want an addictive platform game to spend your time, Flying TinTin is made for you!

Start playing and experience the adventure!

Version:
-----------
1.0:
* Initial Version

اجازه های دسترسی

  • Allows applications to open network sockets.
  • Allows applications to access information about networks


برنامه های مشابه