×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

Red Ball 4

توضیحات

هشدار قرمز ! مخلوقات شیطانی قصد دارند که سیاره ما را از شکل دایره ای به مربع تبدیل کنند. اما توپ قرمز می خواهد که دنیای ما را نجات بدهد.

توضیحات

Red Alert!
Evil minions want to squeeze the planet into a square shape.

Who's got the balls to save the world ? Oh yeah, that's right!
Red Ball to the rescue!

Roll, jump and bounce through 45 exciting levels full of adventure.
Make your way through tricky traps and defeat all monsters.


Features:

- All-New Red Ball Adventure
- 45 Levels
- Epic Boss Battles
- Cloud Support
- Exciting Physics Elements
- Groovy Soundtrack
- HID Controller Support

اجازه های دسترسی

  • Allows applications to access information about Wi-Fi networks


برنامه های مشابه