×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

Stockfish Chess

توضیحات

"Stockfish Chess" is an Android port of the famous chess engine "Stockfish 4".

You need a graphical user interface for playing against this engine.

Please download the application "Chess for All" from "Google Play Store".

آخرین تغییرات

Source code is available from my homepage.


برنامه های مشابه

برنامه های دیگر توسعه دهنده