×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

RFPRO GSM

توضیحات

Τα RFPRO GSM αποτελούν ιδιωτική ετικέτα της RFCOM και έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εταιρίας σε ευρωπαίο κατασκευαστή, ώστε να προσφέρουν τη μέγιστη απόδοση στην επικοινωνία. H εφαρμογή έχει κατασκευαστεί για την πλήρη διαχείριση του GSM RFPRO με Bluetooth. Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση επικοινωνήστε στο email info@rfcom.gr .

Λέξεις κλειδιά:
Rfcom, rfpro, rfeasy, gsm, alarm, remote, συναγερμός, τηλεχειρισμός, Bluetooth, tellsystem, procon, easycon, proline, androread, proread, protection, control, egsm, dcs, pcs,

اجازه های دسترسی

  • Allows applications to discover and pair bluetooth devices (هشدار سطح پایین)
  • Allows applications to connect to paired bluetooth devices (هشدار سطح پایین)
  • Allows an application to write to external storage.


برنامه های مشابه