×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

Lili Bazaar

توضیحات

Lili is sweet small girl. Lili likes shopping. Today Lili helps her uncle. Because her uncle is ill. So she have to help her to sell something. There are many vegatables and fruits. Follow costmers list and give them correct things. Then accept payment.

اجازه های دسترسی

  • Allows applications to open network sockets.
  • Allows applications to access information about networks
  • Allows applications to access information about Wi-Fi networks


برنامه های مشابه

برنامه های دیگر توسعه دهنده