×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

KUMAMON Catch - Cute Game

توضیحات

this is game of the popular all over the world "KUMAMON" of Japanese character :)

"KUMAMON Catch" is game of KUMAMON to catch the falling item.
catch well the items by operating the popular character KUMAMON of Japan.

Some of the falling items is "NG items".
"NG items" is not to be catch!

Let's catch the specialties of Kumamoto with KUMAMON!

c2010 kumamoto pref. kumamon#6547

آخرین تغییرات

ver 2.0.0
スコア共有サービス「Applat」導入!
スコアを世界中のユーザーと競おう!

اجازه های دسترسی

  • Allows applications to open network sockets.


برنامه های مشابه