×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

Digital Pub Display Manager

توضیحات

This is an early beta version of the companion app to our digital signage system.

Manage your signage with this application - add new adverts to your existing screens.

**This requires an active subscription to www.digitalpubinfo.co.uk

اجازه های دسترسی

  • Allows applications to open network sockets.


برنامه های مشابه