×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

Tejo Colombiano

توضیحات

Comparte nuestro orgullo de ser Colombianos. Selecciona tu personaje típico favorito y juega el tradicional juego Colombiano del Tejo!!
Share our pride of being Colombian. Choose your favorite character and play typical traditional Colombian Tejo game !!

آخرین تغییرات

Hicimos algunos cambios para mejorar el juego:
-Se disminuyó el peso de la app
-Se agregó la posibilidad de cargar la app a la SD
-Se agregó la opción de cerrar y salir de la aplicación

اجازه های دسترسی

  • Allows using PowerManager WakeLocks to keep processor from sleeping or screen from dimming (هشدار سطح پایین)
  • Allows applications to open network sockets.


برنامه های مشابه