×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

Onyx-VJ Draw

توضیحات

Drawing for Onyx-VJ

اجازه های دسترسی

  • Allows applications to open network sockets.
  • Allows an application to write to external storage.
  • Allows applications to disable the keyguard
  • Allows using PowerManager WakeLocks to keep processor from sleeping or screen from dimming (هشدار سطح پایین)