×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

Java Editor

توضیحات

Java Editor is a very simple Java editor, it can color the syntax nodes : nodes, attributes, properties, events, support autocompletion and search and replace. Opens the default files with the extensions : jav, java.

Requires Adobe Air (it's FREE) and Android 2.2 or later.

آخرین تغییرات

Performance optimization of syntax highlighting

اجازه های دسترسی

  • PERMISSION_NAME (نامعلوم)
  • Allows applications to open network sockets.
  • Allows applications to access information about networks
  • Allows an application to write to external storage.


برنامه های مشابه

برنامه های دیگر توسعه دهنده