×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

AG Planarity

توضیحات

AG Planarity is a challenge game based on the planar graphs.

اجازه های دسترسی

  • Allows applications to access information about Wi-Fi networks
  • Allows using PowerManager WakeLocks to keep processor from sleeping or screen from dimming (هشدار سطح پایین)
  • Allows applications to open network sockets.


برنامه های دیگر توسعه دهنده