×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

Dragon Egg Cracker

توضیحات

Click into the Egg 1,000,000 times and it will be cracked!

Enjoy the game!

آخرین تغییرات

2.1:
- background fix
- icon fix
2.2:
- version fix
2.3:
- ads fix
2.5:
- bux fixes
- added more device compatibility

اجازه های دسترسی

  • Allows applications to open network sockets.
  • Allows applications to access information about networks


برنامه های مشابه