×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

Ace IM ICQ module

توضیحات

ICQ protocol support module for Ace IM messenger.

اجازه های دسترسی

  • Allows applications to open network sockets.
  • Allows using PowerManager WakeLocks to keep processor from sleeping or screen from dimming (هشدار سطح پایین)
  • Allows applications to access information about networks
  • Allows an application to write to external storage.


برنامه های مشابه

برنامه های دیگر توسعه دهنده