×

دانلود فروشگاه اندروید کلیدستان

Квалитеты и допуски

توضیحات

Программа – справочник по основным допускам. Размеры до 500 мм.
The program - a guide to basic tolerances. Sizes up to 500 mm.


برنامه های مشابه